ดูหนังออนไลน์
Politics

เกษมราษฏร์ และรพ.ในเครือ เปิดชำระค่าวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ 1,650 บาท/เข็ม เริ่มวันนี้

เกษมราษฏร์ และโรงพยาบาลในเครือ ประกาศแจ้งให้ชำระเงินค่าวัคซีน (ทางเลือก) Moderna ในราคา 1,650 บาท/เข็ม เริ่มวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นเนล เครือเกษมราษฏร์ เครือการุญเวช และเวิลด์เมดิคอลทุกสาขา ประกาศแจ้งให้ชำระเงินค่าวัคซีน (ทางเลือก) Moderna ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.

เกษมราษฏร์

เกษมราษฏร์ และโรงพยาบาลในเครือ ประกาศแจ้งให้ชำระเงินค่าวัคซีน (ทางเลือก) Moderna

โดยที่ Kasemrad BK Hospital โพสต์ข้อความระบุว่า จะเปิดให้ชำระเงินค่าวัคซีน (ทางเลือก) Moderna ในวันนี้ (2 ก.ค.) เวลา 09.00 น.

ช่องทางการชำระเงิน:

ระบบจะส่งลิงค์ชำระเงิน ผ่าน sms ของผู้ที่ได้รับรหัสการจองเท่านั้น ในวันที่ 2 ก.ค. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สแกน QR Code เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ทางโรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนตามโควต้าที่ได้รับ โดยพิจารณาจากผู้ที่ทำรายการชำระเงินก่อน

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นต้น

โดยท่านสามารถยืนยันการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ได้ที่ Link : https://www.ksbrhospital.com/WebService/BCH_vaccine

เกษมราษฏร์

รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna*
“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนของสถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”

1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน
– ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน
3.1 กรณีฉีด Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม
3.2 กรณีฉีด AstraZeneca มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)

* หมายเหตุ : การฉีดเข็มกระตุ้น เป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศภายหลัง

การจัดสรรวัคซีน
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน

การคืนเงิน

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
– ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
– แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

25640622 กทม ปตท จัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก 8 1 e1625392592380

การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบกำหนดวัน เวลาฉีดวัคซีนอีกครั้ง ในระบบ Online

การติดตามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารจาก http://www.kasemrad.co.th/th/site/home   

ค่าจองวัคซีนทางเลือก Moderna
ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,650 บาท / เข็ม
– ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่าจองเต็มจำนวน

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
3. โรงพยาบาลในเครือบางกอกเชนฮอสปิทอล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight