ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คลัสเตอร์ใหม่! ผู้ว่าฯตากสั่งปิด ‘โรงเรียน- 3 โรงงานผลิตเสื้อ’ ติดโควิดกว่า 500 คน

จังหวัดตาก ! โควิดอาวะลาดหนัก พบคลัสเตอร์ใหม่ 3 โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ติดโควิดแล้ว 526 คน ทั้งกลุ่มแรงงานไทยและเมียนมา ผู้ติดเชื้อลามไปยังโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  ผู้ว่าฯตากสั่งปิดพื้นที่ชุมชนแรงงานเมียนมา ปิดสถานที่ 3 โรงงาน พร้อมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว

จากกรณีที่พบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้งหมดจำนวน 840 คน พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 452 คน รวมกับผู้ติดเชื้อจากการตรวจเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 74 คน รวมมีผู้พบเชื้อทั้งหมด 526 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา

ล่าสุดวันนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 27/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด–19 เพิ่มเติม กรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงาน พื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้ว่า22 1

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้กำหนดให้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ในพื้นที่ ตำบลแม่ตาว จำนวน 4 แห่ง และให้เร่งดำเนินการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ด้วย  โดยมี พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 310 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมถึง นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

ตาก22

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้มีมติให้ปิดพื้นที่ชั่วคราวบางส่วนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  เนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ และให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) กับกลุ่มแม่ค้าที่ขายของบริเวณหน้าโรงงานอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน ได้ให้เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อีกด้วย

จังหวัดตากวันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 79 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 27 มิถุนายน 2564 รวม 503 คน และ ผู้ป่วยยืนยันสะสม ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 27 มิถุนายน 2564 รวม 852คน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงกับผู้ติดเชื้อ รายที่ 774-852 ทั้งหมดกักตัว และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ออกคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2061/2564 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว ห้ามผู้ใดเข้า-ออก พื้นที่ชุมชนแรงงานเมียนมา ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.
ตาก56
ตาก24
ตาก25
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight