ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนไทย ‘ไม่มั่นใจ’ เปิดประเทศ โพลสวนดุสิต ชี้ชัดกังวล โควิด-19 ‘สายพันธุ์ใหม่’

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “เปิดประเทศ ใน 120 วัน” คนส่วนใหญ่กังวล โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาด แนะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “เปิดประเทศใน 120 วัน” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,320 คน สำรวจวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่า การจะ เปิดประเทศ ใน 120 วัน ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ร้อยละ 60.76 โดยคิดว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 39.88

เปิดประเทศ

ขณะที่มองว่า ข้อดีของการเปิดประเทศ คือ ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ ร้อยละ 84.04 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดหากเปิดประเทศ คือ โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่/กลายพันธุ์ ร้อยละ 78.80

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า หากจะเปิดประเทศ ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ร้อยละ 85.12 และหากเปิดแล้วประชาชนต้องเสี่ยงกับโควิด-19 จะยอมรับไม่ได้ ร้อยละ 51.05 นอกจากนี้ ประชาชนยังไม่เห็นด้วยกับการแถลงของนายกฯ ร้อยละ 58.22

ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ​สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “เปิดประเทศใน 120 วัน”ของสวนดุสิตโพล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.04 มีความคิดเห็นว่า การเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้

สวนดุสิต

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเปิดประเทศใน 120 วัน กลับพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถึง ร้อยละ 39.88 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ความไม่เชื่อมั่น และความวิตกกังวลของประชาชน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายการทำงานของรัฐบาล

“แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียว การเปิดประเทศจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทบทวนความเหมาะสมเป็นระยะ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง”ผศ.พิษฐา กล่าว

ในส่วนของภาคประชาชน ต้องศึกษาข้อมูลให้รู้เท่าทันโรค วัคซีน การใช้ชีวิตแบบ Next Normal และยังคงต้องตั้งการ์ดแบบสูงสุดเสมอ แม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม เพื่อให้สามารถหยุดการระบาดของโรคได้ และการเปิดประเทศ ก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

2 6

อาจารย์ศศนันท์ บุญยะวนิช อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ มีความกังวลกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเปิดประเทศใน 120 วัน เนื่องจากรัฐบาล ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้แก่ประชาชนได้

ส่วนวัคซีนหลัก ๆ ที่รัฐบาลจัดหาให้นั้น ได้แก่ ซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า มีคุณภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับวัคซีนตัวอื่นๆ เช่น ไฟเซอร์และโมเดอร์นา การตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในแพทย์และพยาบาลจังหวัดเชียงรายกว่า 30 คน ทั้ง ๆ ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มแล้ว ทำให้เกิดความกังวลว่า จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก หากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศว่า จะดำเนินการให้มีการฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสภายในปี 2564 หรือเกือบ 500,000 โดสต่อวันนั้น ในความเป็นจริง ประเทศไทยฉีดวัคซีนได้โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 200,000 โดส ซึ่งห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่มาก จึงทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสามารถเปิดประเทศได้จริง ตามที่แถลงไว้”อาจารย์ศศนันท์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม