ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ ‘ไม่เชื่อ-ไม่เห็นด้วย’ เปิดประเทศภายใน 120 วัน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย และไม่เชื่อว่า จะสามารถ เปิดประเทศ ได้ภายใน 120 วันตามเป้าหมาย “บิ๊กตู่” เหตุยังคุมโควิดไม่อยู่ รับต่างชาติเพิ่มความเสี่ยง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เชื่อหรือไม่ นายกฯจะเปิดประเทศ ภายใน 120 วัน” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 จากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป รวม 1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคำประกาศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะต้อง เปิดทั้งประเทศ ให้ได้ภายใน 120 วัน

เปิดประเทศ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชน กับคำประกาศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะต้องเปิดทั้งประเทศ ให้ได้ภายใน 120 วัน พบว่า

 • 12.43% ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น ช่วยเหลือ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวในไทย ให้มีรายได้เหมือนเดิม แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในประเทศได้
 • 13.58% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ มีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และรัฐต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
 • 19.91% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังรุนแรงอยู่ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันของรัฐ
 • 53.55% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังไม่สามารถควบคุมได้ ยังไม่ต้องการให้เสี่ยงรับต่างชาติเข้ามา และต้องการให้เปิดประเทศ ตอนที่ประชาชนฉีดวัคซีนแล้วเกือบทั้งประเทศก่อน
 • 0.53% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้า

สำหรับความเชื่อของประชาชนต่อรัฐบาล ว่าจะสามารถเปิดทั้งประเทศได้ภายใน 120 วัน ตามคำประกาศของนายกฯ พบว่า

 • 6.94% ระบุว่า เชื่อมาก
 • 20.22% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • 28.68% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • 42.94% ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • 1.22% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

.ขณะที่ ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการยอมรับความเสี่ยงร่วมกันกับรัฐบาล จากการเปิดทั้งประเทศ ตามคำประกาศของนายกฯ แต่อาจต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น พบว่า

 • 52.56% ระบุว่า จะไม่ยอมรับความเสี่ยงใด ๆ และรัฐบาลต้องรับผิดชอบ
 • 24.56% ระบุว่า จะยอมรับความเสี่ยง แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
 • 11.29% ระบุว่า จะไม่ยอมรับ ความเสี่ยงใด ๆ แต่ก็ไม่โทษรัฐบาล
 • 9.00% ระบุว่า จะยอมรับความเสี่ยง และไม่โทษรัฐบาล
 • 2.59% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

ในส่วนของการให้ความสำคัญ ระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ กับความปลอดภัยของสุขภาพ พบว่า

 • 69.19% ระบุว่า เลือกความปลอดภัยของสุขภาพ แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก เพราะ ถ้าประชาชนสุขภาพแข็งแรงดี ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ขึ้น จะได้กลับมาในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพได้ และมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตามมา
 • 18.99% ระบุว่า เลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยของสุขภาพ เพราะ เศรษฐกิจแย่ ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ต้องการประกอบอาชีพเหมือนเดิม และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้
 • 11.82% ระบุว่า อะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควร เพราะ ทั้ง 2 สิ่งมีความสำคัญเท่ากัน ต้องทำควบคู่กันไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม