ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เมินปิดแคมป์คนงาน แจ้งทำงานปกติวันจันทร์นี้!

เพจเฟซบุ๊ก “หมอแล็บแพนด้า” ของนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ.) ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ โพสต์ภาพบรรยาย ในกลุ่มไลน์ไซต์งานบางกลุ่มยังให้คนงานออกมาทำงานนะครับ ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวออกจากแคมป์เดี๋ยวเสียงดัง ว่าซั่น ในกลุ่มไลน์โพสต์ประกาศ “ให้คนงานออกทำงานตามปกติในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน โดยให้เดินทางออกจากแคมป์ไปหน้างานที่ตนเองสังกัดก่อน 7.00 น. โดยไม่ต้องรอรถ 2 แถวและให้เตรียมอาหารกลางวันไปด้วย เพราะจะไม่อนุญาตให้กลับมาที่แคมป์จนกว่าจะเลิกงานหลัง 20.00 น.

ห้ามคนงานนำมอเตอร์ไซต์ส่วนตัวออกไปทำงาน เพราะมันจะทำให้เกิดเสียงดัง และพลุกพล่าน และเป็นจุดสังเกต ให้ยึดถือคำสั่งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงผมจะแจ้งให้ทราบบ่ายวันพรุ่งนี้”

ทำงาน11

ขณะที่นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสั่งการทางวิทยุ (ด่วนที่สุด) ถึง ผู้อำนวยการเขตทุกเขต ความว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังจากการประชุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 15 วัน หรือ 1 เดือน ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

1. เร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. งดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นเวลา 15 วัน โดยประสานหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยด่วน

3. ให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำกับ ตักเตือน และสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight