ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ได้แน่! ‘ศิริราช’ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง

“ศิริราช”เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด เพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 

โรงพยาบาลศิริราช เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 59 ปี 10 เดือน ขึ้นไป) และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 โดยจองผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect เมนู “จองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19” ตามจำนวนวัคซีนที่ทางกรุงเทพมหานครจัดสรรให้เพิ่มเติม สำหรับเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมเป็นต้น ไปจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ศิริราช26

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight