ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เครียดจากโควิด อย่าคิดพึ่งยาเสพติด แนะ 3 งด ‘วันต่อต้านยาเสพติดโลก’

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน สถาบันฯ บรมราชชนนี เตือนเครียดจากโควิด อย่าหันไปพึ่งสารเสพติด แนะ 3 งด ลดเสี่ยงติดโควิด ใช้ชีวิต นิวนอร์มอล

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในโอกาส วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี สบยช. มีข้อแนะนำวิธี 3 งด ลดเสี่ยงโควิด ด้งนี้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

1. งดดื่มสุรา การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ขาดการระมัดระวังตนเอง

2. งดสูบบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มากกว่าผู้ไม่สูบ 3-5 เท่า และหากมีการติดเชื้อ จะรุนแรงกว่าผู้ไม่สูบถึง 14 เท่า

3. งดเสพยาและสารเสพติดทุกชนิด

พร้อมกันนี้ ควรใช้ชีวิตแบบ นิวนอร์มอล โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอกฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หรืออยู่ในพื้นที่แออัด และควรระลึกไว้เสมอว่า การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ไม่สามารถทำให้ความเครียดหายไปได้ แต่ในทางตรงข้ามกับ ทำให้ผู้เสพ และคนในครอบครัว ต้องประสบกับปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือปัญหาเรื่องการเงิน รวมถึงปัญหาครอบครัว

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 1,000 ราย ในจำนวนนี้ มีกลุ่มคนไข้อาการหนัก ที่มีอาการปอดอักเสบ เป็นที่น่าวิตกกังวลอีกนับพันรายจากทั่วประเทศ

ยาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 เชื่อมโยงไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลกระทบไปถึงกลุ่มคนวัยทำงาน ที่อาจต้องตกงาน และสูญเสียรายได้ ทำให้บางส่วนหันไปพึ่งพาสารเสพติด หวังเพื่อช่วยคลายความเครียด

ขณะที่ การใช้ยาและสารเสพติดทุกชนิด รวมไปถึงการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อร่างกายเลย แต่กลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพของผู้เสพ  ทำลายสมอง และระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน มีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง คลุ้มคลั่ง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ขาดสติ ขาดการระมัดระวังตนเอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทำอะไรตามใจตามอารมณ์

ทั้งนี้ ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับการใช้ยาเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง ทำให้เม็ดเลือดขาว ทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อ โควิด-19 ได้ง่าย และหากมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ยาเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ปิดเป็นเวลานาน มีการใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกัน ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่ Line official “ห่วงใย” ระบบแชทบอท ที่จะตอบคำถาม และประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดยาและสารเสพติด โดยสามารถค้นหาและเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line @1165huangyai

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี

อ่านข่าวเพิ่มเติม