ดูหนังออนไลน์
Politics

ดร.เสรีสมน้ำหน้าพรรคพลังประชารัฐ ฟันธงบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล

ดร.เสรี บอกสมน้ำหน้าพรรพลังประชารัฐ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอตก เย้ยถ้าไม่มีพล.อ.ประยุทธ์จะไม่ได้คะแนนมากพอ ฟันธง “พรรคเพื่อไทย”ชนะเลือกตั้ง กลับมาเป็นรัฐบาล

ดร.เสรี

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า สมน้ำหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เหิมเกริมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่ปราบโกงไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการไม่ให้รัฐมนตรี สส.ยุ่งเรื่องการโอนย้ายราชการ

ดร.เสรี ระบุอีกว่านึกว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรตามอำเภอใจได้กระนั้นหรือ แค่นี้ก็คงได้บทเรียนแล้วสินะ พรรคพลังประชารัฐ ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ก็ไม่ได้มีมนตราอะไรมากมายเลย

เลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นชื่อ candidate นายกฯ จะไม่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมากมายอะไร ส่วน สส. เขต พวกสีเทาอย่าหวังว่าจะได้รับเลือกตั้ง

พรรคเล็กเกิดยาก สส. ปัดเศษคงจะไม่มี พรรคที่คะแนน สส. เขต จะไม่มีส้มหล่นจาก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคที่เสียงแน่นอย่างเพื่อไทย ได้ประโยชน์ทั้ง สส. เขต และบัญชีรายชื่อ

“พรรคเพื่อไทยจะได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาล ส่วนพรรคเก่าแก่ที่เป็นผู้เสนอเรื่องบัตรสองใบนั้นจะฟื้นหรือไม่ก็ต้องดู รักษาระดับเดิมให้ได้ก็แล้วกัน อย่าตกต่ำกว่านี้นะ”

สำหรับสภาผู้แทนราษฎร โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ของพรรคร่วมรัฐบาล เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพียงร่างเดียว ส่วนที่เหลือตกทั้งหมด ซึ่งทั้ง 13 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีดังนี้

1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29, 41, 45, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 144, 185 และ 270 (5 ประเด็น 13 มาตรา) เสนอโดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 334 เสียง (ส.ส. 134/ ส.ว. 9) ไม่เห็นชอบ 199 เสียง และงดออกเสียง 75 เสียง

2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25, 29, 29/1, 34, 45, 47, 49/1 และ 129 (เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม) เสนอโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 399 เสียง (ส.ส. 393/ ส.ว. 6) ไม่เห็นชอบ 136 เสียง และงดออกเสียง 171 เสียง

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83, 85, 86, 90, 91, 92 และยกเลิกมาตรา 93 และ 94 (แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ) เสนอโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 376 เสียง (ส.ส. 340/ ส.ว. 36) ไม่เห็นชอบ 89 เสียง และงดออกเสียง 241 เสียง

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 (ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ) เสนอโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 455 เสียง (ส.ส. 440/ ส.ว. 15) ไม่เห็นชอบ 101 เสียง และงดออกเสียง 150 เสียง

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 6 ยกเลิกมาตรา 65, แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142, 162 และยกเลิกมาตรา 270, 271, 275 และ 279 (ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ ยกเลิกอำนาจบางอย่างของ ส.ว.) เสนอโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 327 เสียง (ส.ส. 326/ ส.ว. 1) ไม่เห็นชอบ 150 เสียง และงดออกเสียง 229 เสียง

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65 (แก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ) เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 454 เสียง (ส.ส. 419/ ส.ว. 35) ไม่เห็นชอบ 86 เสียง และงดออกเสียง 166 เสียง

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 และมาตรา 55/1 (หลักประกันรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า) เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ภท. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 476 เสียง (ส.ส. 421/ ส.ว. 55) ไม่เห็นชอบ 78 เสียง และงดออกเสียง 152 เสียง

8. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29, 43, 46 และ 72 (เพิ่มสิทธิประชาชน) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 469 เสียง (ส.ส. 421/ ส.ว. 48) ไม่เห็นชอบ 75 เสียง และงดออกเสียง 162 เสียง

9. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 (ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 415 เสียง (ส.ส. 400/ ส.ว. 15) ไม่เห็นชอบ 102 เสียง และงดออกเสียง 189 เสียง

10. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236, 237 (แก้วิธีตรวจสอบ ป.ป.ช.) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 431 เสียง (ส.ส. 398/ ส.ว. 33) ไม่เห็นชอบ 97 เสียง และงดออกเสียง 178 เสียง

11. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 (ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 461 เสียง (ส.ส. 440/ ส.ว. 21) ไม่เห็นชอบ 96 เสียง และงดออกเสียง 149 เสียง

12. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76/1, 76/2, 249, 250, 251, 252, 253, 254 และเพิ่มมาตรา 250/1 (กระจายอำนาจท้องถิ่น) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 457 เสียง (ส.ส. 407/ ส.ว. 50) ไม่เห็นชอบ 82 เสียง และงดออกเสียง 167 เสียง

13. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83, 91 (แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ) เสนอโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. กับคณะ

มติ: เห็นชอบ 552 เสียง (ส.ส. 342/ ส.ว. 210) ไม่เห็นชอบ 24 เสียง และงดออกเสียง 130 เสียง

อ่านข่าวเพิ่มเติม: