ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ตอบชัด! ตรวจภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีน ต้องอ่าน! ก่อนควักเงินจ่าย

ตรวจภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีน กรมวิทย์เผยประเทศไทย มีระบบติดตามกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 อยู่แล้ว ประชาชนไม่จำเป็นต้องตรวจเอง ชุดตรวจในท้องตลาดไม่สามารถบอกระดับภูมิคุ้มกันโควิดได้

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการระดมฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ประชาชนหลายคน มีความสนใจ ตรวจภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอชี้แจงว่า ในปัจจุบันการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีให้บริการ ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ระดับของภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดี ที่ตรวจพบ สามารถป้องกันโรคโควิด 19 ได้

ตรวจภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีน

อีกทั้งประเทศไทย มีระบบการติดตาม กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็น ที่ประชาชนจะต้องตรวจหาระดับแอนติบอดี หลังได้รับวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ เช่นกัน

ในส่วนของการศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีน ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย ทั้งการศึกษากลไกของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างแอนติบอดี ระดับของแอนติบอดี ระยะเวลาในการสร้างแอนติบอดี และระยะเวลาการคงอยู่ของแอนติบอดีในร่างกาย

ทั้งนี้ แอนติบอดีชนิดที่สามารถป้องกันการติดโรคโควิด-19 นั้น เป็นชนิด neutralizing antibody ซึ่งชุดตรวจแอนติบอดีในท้องตลาดปัจจุบัน เป็นชุดตรวจแอนติบอดีโดยรวม จึงไม่สามารถระบุระดับของ neutralizing antibody โดยเฉพาะได้ ทำให้การตรวจด้วยชุดตรวจที่มีในปัจจุบัน ยังไม่สามารถบอกระดับการป้องกันการติดเชื้อได้

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

ขณะที่การตรวจ neutralizing antibody อย่างจำเพาะนั้น จะต้องทำในห้องปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยระดับสูงเท่านั้น และไม่สามารถตรวจได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

นอกจากนี้ การนำชุดตรวจแอนติบอดีมาใช้ ต้องปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ในการใช้งาน และชุดตรวจแอนติบอดี จะต้องผ่านการประเมิน และรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งชุดตรวจแอนติบอดีเหล่านี้ กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์

ขณะเดียวกัน การตรวจและการแปลผลการตรวจ ต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพราะจะต้องพิจารณาข้อมูลอาการหรือการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย จึงห้ามไม่ให้ประชาชนหาซื้อมาตรวจ ด้วยตัวเอง เพราะอาจตรวจผิดพลาด เกิดความเข้าใจผิด และก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมโรคระบาดได้

ฉีดวัคซีน 2

ดังนั้น เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 จึงขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคต่อไป โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่าง แม้จะได้รับวัคซีน จนครบ 2 เข็มแล้วก็ตาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม