COVID-19

โควิด ‘ยะลา’ สะสม 1,111 ราย วันนี้ติดเชื้อใหม่ 119 ราย เอกชนระดม ตั้งกองทุนซื้อวัคซีน


โควิด ยะลา ยังพุ่งต่อ วันนี้พบติดเชื้อเพิ่ม 119 ราย เสียชีวิต 1 ราย ดันยอดสะสม 1,111 ราย สั่งปิดสำนักงานจัดหางานจังหวัด ระดมทุนตั้ง กองทุนซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อชาวยะลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานสถานการณ์ โควิด ยะลา วันที่ 24 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 119 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิดสะสมระลอกใหม่ อยู่ที่ 1,111 ราย

โควิด ยะลา

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ มาจาก อ.เมือง 48 ราย อ.บันนังสตา 36 ราย อ.กรงปินัง 17 ราย อ.เบตง 13 ราย อ.รามัน 3 ราย อ.ยะหา และ อ.กาบัง อำเภอละ 1 ราย

นอกจากนี้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ยะลา ได้ออกคำสั่งที่ 123/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 กำหนดให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 24- 27 มิถุนายน 2564

พร้อมกันนี้ ยังได้มีคำสั่งปิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564 หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณบ้านพักครูร่มเย็น โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีข้อราชการด่วน ติดต่อได้ทางสื่อออนไลน์ ทางไลน์ และเฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ

ยะลา ปิด

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา มีประชาชนในเขตรอบนอก อ.เมืองยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้เดินทางเข้ามารับการตรวจหาเชื้อในเชิงรุก หรือ การ Swab กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ซึ่งมีทั้ง นักเรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา ผู้กักตัวในศูนย์กักตัว LQ อ.เมืองยะลา และประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ต.เปายาะนิ ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ ที่มีการแพร่ระบาด

ด้านสถานการณ์เตียง สำหรับการรองรับผู้ป่วยตคิดเชื้อ ของจังหวัดยะลา นั้น ขณะนี้ มีเตียงว่างที่สามารถรองรับผุ้ป่วยได้อีก 114 เตียง จากจำนวนเตียงทั้งหมด 559 เตียง โดยมีจำนวนครองเตียงอยู่จำนวน 445 เตียง ในส่วนของจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ของจังหวัดยะลา มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 30,890 โดส

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา หอการค้าจังหวัดยะลา มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา มูลนิธิแม่ทับทิมยะลา ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา ชมรมนักธุรกิจมุสลิมจังหวัดยะลา ชมรมธนาคารจังหวัดยะลา ผู้มีจิตศรัทธาและ มีความสมัครใจ ร่วมกันระดมทุนและความร่วมมือเพื่อจัดตั้ง “กองทุนซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อชาวยะลา” ขึ้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดยะลา ระลอกที่ 3 ซึ่งกำลังระบาดหนัก และพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการระบาดครั้งใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองยะลา พบผู้ป่วยสูงสุดจากทุกอำเภอของจังหวัดยะลา

ดังนั้น หน่วยงานภาคเอกชน จึงร่วมกันระดมเงิน จัดตั้ง กองทุนซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อชาวยะลา เพื่อการจัดหาวัคซีน วัสดุทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริการประชาชน เพื่อที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานหมู่ให้เกิดขึ้นในเมืองยะลา เสริมจากกระทรวงสาธารณสุข และเทศบาลนครยะลา ที่ได้จัดหาวัคซีนฉีดให้พี่น้องประชาชนไปแล้ว

ยะลา1 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม