ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดี! โมเดอร์นา ทยอยเข้าไทย ไตรมาส 4 ปีนี้ อภ.ให้ รพ.แจ้งยอด เพื่อจัดสรร

องค์การเภสัชกรรม เผยข่าวดี วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จะทยอยมาในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ เตือนโรงพยาบาล แจ้งยอดความต้องการรับวัคซีน เพื่อจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่จะนำเข้า

​นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อภ. อยู่ระหว่างการทําร่างสัญญา ระหว่าง อภ. กับบริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จํากัด เจ้าของวัคซีน โมเดอร์นา โดย อภ. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลเอกชน

โมเดอร์นา

สำหรับการจัดทำร่างสัญญา ต้องสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรม จะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าว ให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัท ซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

ทั้งนี้ อภ. ได้ชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าว ให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า อภ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน จากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทซิลลิก ฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม จากการประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า จํานวนที่จอง มีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวน เพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง

อภ.

นอกจากนี้ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อภ. จะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

“เมื่อรับคำสั่งซื้อ พร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564″นพ.วิฑูรย์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม