COVID-19

เริ่มพรุ่งนี้! กทม.คลายล็อก ให้นั่งกินในร้านถึง 5 ทุ่ม ‘ร้านสะดวกซื้อ’ เปิด 24 ชม.

กรุงเทพมหานคร คลายล็อกแล้ว “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ออกประกาศ อนุญาตให้บางสถานที่เปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ไฟเขียวร้านสะดวกซื้อ กลับมาให้บริการได้ 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม 

วันนี้ (20 มิ.ย.)  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แนบท้ายประกาศ อย่างเคร่งครัด

shutterstock 410515876

สาระสำคัญในประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าว รวมถึง การผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาทิ สระว่ายน้ำสาธารณะ ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดสาธารณะ  สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งสามารถเปิดได้ถึง 21.00 น.

ขณะที่ ร้านอาหาร สามารถเปิดให้นั่งกินในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. แต่ยังห้ามจำหน่าย หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ทั้งยังอนุญาตให้ ร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดบริการได้ตามปกติไม่กำหนดเวลา โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย.) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิด ตามพ.รบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

202074222 3584795788286683 2159677290119052830 n204156264 3584795948286667 110227934261455929 n

203150889 3584796048286657 1324522920484195526 n

202944334 3584796181619977 1853583990500855891 n

202545409 3584796361619959 8749351719834712530 n

203770668 3584796454953283 3413697005477747444 n

202669261 3584796528286609 7337867582455957029 n

202738683 3584796638286598 7568292017131515417 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม