ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มาแล้ว! ‘ซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส’ ถึงไทยวันนี้ – ฉีดวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง “ซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส” ถึงไทยวันนี้ เร่งจัดส่งโรงพยาบาล ที่องค์กร ได้รับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศ 23-24 มิ.ย.นี้ เริ่มฉีดวันแรก 25 มิ.ย.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่าในวันนี้ (20 มิ.ย.) ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม จำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG674-675 & TG8668-TG8669 จากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 11.00 น. ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากนั้นก็จะลำเลียงตู้ควบคุมอุณหภูมิบรรจุวัคซีนขึ้นรถขนส่งไปจัดเก็บยังคลังวัคซีน บริษัท ไบโอเจเนเทค จำกัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนจะกระจายจัดส่งสู่โรงพยาบาล ที่องค์กรได้รับจัดสรรวัคซีน เลือกให้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ต่อไป โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม วันแรกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์มระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 จำนวน 476,682 คน จำนวน 5,199 องค์กร

ซิโนฟาร์ม22

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง

ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่
ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42 %
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 %
ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 %
กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10,82%

ซิโนฟาร์ม33

ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่
กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
กลุ่มองค์กรการกุศล 100%
ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%
ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%

ซิโนฟาร์ม11

องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน 3  วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป

สำหรับหน่วยงานราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอื่นๆ รวมถึงองค์กร /บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight