COVID-19

‘ขสมก.’ แจ้งพนักงานติดโควิด 2 ราย สั่งคนใกล้ชิดกักตัว-ตรวจหาเชื้อ


“ขสมก.” แจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 556 และพนักงานบัญชีค่าโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 ติดโควิด สั่งคนใกล้ชิดกักตัว-ตรวจหาเชื้อ

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงานพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายละเอียดมีดังนี้

รายที่ 1 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 556 เพศหญิง อายุ 53 ปี (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายที่ 2 พนักงานบัญชีค่าโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 อู่พระราม 9 เพศชาย อายุ 55 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงาน ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เจอต่อเนื่อง! พนักงาน ‘ขสมก.’ ติดโควิดเพิ่ม 3 ราย กระจายรถเมล์ 3 เส้นทาง