ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอยง’ เซ็ง! คนอยากฉีดวัคซีนที่ไม่มีในไทย ลั่นทุกชนิดลดการตายได้หมด!!

“หมอยง” เซ็ง! คนอยากฉีดวัคซีนที่ไม่มีในไทย ลั่นวัคซีนทุกชนิดลดความรุนแรง-ลดการเสียชีวิตได้เหมือน แนะเร่งฉีดให้เร็วที่สุด วอนอย่าพะวงกับปัญหาที่ยังไม่เกิด!

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ว่า “วัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทย”

ขณะนี้เป็นที่กล่าวถึง และวิพากษ์วิจารณ์กันมาก ถึงวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย ทุกคนอยากได้วัคซีนที่ไม่มีใช้ในประเทศไทย เราเองก็อยากได้วัคซีนทุกชนิด เพื่อมาให้กับประชาชนไทยให้มากที่สุด ในการควบคุมการระบาดของโรค

เมื่อมีวัคซีนหลากหลาย ใครอยากได้วัคซีนอะไรก็จะได้เลือก แบบการใช้วัคซีนในเด็ก

หมอยง

ในปัจจุบัน วัคซีนไม่พอตามความต้องการของโลก เราอยากได้วัคซีนอเมริกา ก็หาไม่ได้ ไม่ใช่เพราะเราไม่อยากได้ แต่ไม่มีวัคซีนส่งให้ เขาจะส่งให้เราก็ปลายปี ทางวัคซีนของ Moderna Pfizer ก็คงจะเป็นหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว (Q4) เดือนอะไรก็ยังไม่รู้

ขณะนี้ในประเทศไทย โรคระบาดมากมีการสูญเสียชีวิตวันละ 30-40 คน เราคงรอไม่ได้ วัคซีนทุกชนิดสามารถลดความรุนแรงลดการเสียชีวิต เราคงต้องให้ไปก่อนให้เร็วที่สุดและมากที่สุด

ในอนาคตเมื่อวัคซีนมีมากเพียงพอ ใครอยากกระตุ้นเพิ่มด้วยวัคซีนอะไร ก็สามารถทำได้

สายพันธุ์ไวรัสเดลต้า (อินเดีย) มีการกล่าวว่าจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง แต่ก็เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) การระบาดของประเทศไทยขณะนี้ยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษพบได้ถึง 96% วัคซีน AstraZeneca และ Sinovac สามารถลดความรุนแรงและลดอัตราป่วยตายได้ดังเช่นการศึกษาที่ภูเก็ต

ในอนาคตถ้ามีการระบาดสายพันธุ์เดลต้า หรืออินเดีย และจำเป็นต้องใช้ภูมิต้านทานที่ระดับสูงขึ้น เราจะฉีดเพิ่มด้วยวัคซีนอะไรที่มี เช่น Sinopharm Pfizer Moderna ก็เป็นไปได้ เพียงกระตุ้นเข็มเดียวไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็จะได้ผลภูมิต้านทานสูงมาก จะสูงขึ้นอีกเป็น 10 เท่า ตามหลักการของวัคซีนในเข็มกระตุ้น

การศึกษาการให้วัคซีนต่างชนิดกันได้ผลชัดแล้วว่า การให้ AstraZeneca เข็มแรก แล้วกระตุ้นด้วย Pfizer ได้ผลภูมิต้านทานที่สูงเท่าเทียม กับการให้ Pfizer 2 เข็ม แต่ที่เห็นชัดได้อีกอย่างหนึ่งคือการให้ 2 ชนิด ที่ต่างกัน จะมีระดับภูมิต้านทานในหน่วยความจำ CD8 T cells ดีกว่า

ในทำนองเดียวกันข้อมูลเบื้องต้น ของศูนย์ที่ทำวิจัยอยู่พบว่าการให้วัคซีน Sinovac เข็มแรก แล้วกระตุ้นด้วย AstraZeneca ได้ภูมิต้านทานที่สูงมาก มากกว่าการให้ Sinovac 2 เข็ม และระดับสูงเป็นน้อง ๆ Pfizer เลย

ดังนั้น ในภาวะปัจจุบัน เราควรรีบให้วัคซีนไปก่อน ให้ครบ และครอบคลุมประชากรให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการป่วยและการเสียชีวิตให้เร็วที่สุด และเมื่อเชื้อกลายพันธุ์ที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ก็สามารถกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่นๆ หรือวัคซีนชนิดเดียวกัน ให้ภูมิสูงเพียงพอในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์นั้น จนกว่าจะมีวัคซีนใหม่ที่จำเพาะกับไวรัสกลายพันธุ์

เราไม่มีทางเลือกในขณะนี้ มีวัคซีน 2 ตัว ก็ให้ ให้เร็วที่สุด ในอนาคตถ้ามีวัคซีนมากเพียงพอและหลากหลายชนิด ใครจะกระตุ้นด้วยวัคซีนอะไรก็สามารถทำได้

อย่าไปพะวงกับปัญหาที่ยังไม่เกิด อย่างที่มีเสียงกล่าวขานกันมากขนาดนี้

#หมอยง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK