COVID-19

เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต 32 ราย กทม.ยังขึ้นแท่นดับสูงสุด 19 ราย


“ศูนย์ข้อมูล COVID-19” เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิต 32 ราย กทม.ยังขึ้นแท่นดับสูงสุด 19 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 3,667 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 185,586 ราย หายป่วยแล้ว 153,932 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 1,515 ราย ทั้งนี้ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 214,449 ราย หายป่วยแล้ว 181,358 ราย และ เสียชีวิตสะสม 1,609 ราย

ส่วนการฉีดวัคซีนนั้น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มิถุนายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 7,483,083 โดส โดยวันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 181,588 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 81,827 ราย

202906717 347859626832368 6714251585483278125 n e1624085355783

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 32 รายนั้น เป็นชาย 15 ราย หญิง 17 ราย อายุระหว่าง 40-89 ปี จำแนกเป็นในพื้นที่กทม. 19 ราย จ.นครปฐม และจ.สมุทรปราการ จังหวัดละ 3 ราย ส่วน จ.เพชรบุรี และจ.ขอนแก่ 2 ราย ขณะที่จ.สมุทรสาคร ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 ราย

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โดยความดันโลหิตสูง เป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาทิ คนในครอบครัว เช่น สามี ภรรยา ลูก น้อง ญาติ กลุ่มคนอื่นๆ เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมทาง ผู้ดูแล เข้าไปในสถานที่แออัด ประกอบอาชีพเสี่ยง เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม