COVID-19

เปิดแผนจัดสรรวัคซีน ‘โควิด’ 10 ล้านโดส ใครได้สิทธิ์ก่อน เช็คที่นี่เลย!!


ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดแผนจัดสรรวัคซีน “โควิด” เดือนกรกฎาคม จำนวน 10 ล้านโดส ใครได้สิทธิ์ก่อน เช็คที่นี่เลย!!

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดแผนการจัดสรรวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 10 ล้านโดส ดังนี้

  • ผู้ที่จองวัคซีนล่วงหน้าผ่านหมอพร้อม (ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง)
  • จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  • จังหวัดที่มีแผนเปิดการท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต
  • จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภายหลังการระบาด
  • จังหวัดที่เหลือของประเทศไทย

202884106 347358276882503 8237760697888812905 n e1624083749466

ทั้งนี้ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 18 มิ.ย. 2564) รวม 7,483,083 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 5,434,119 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,048,964 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

204242126 347837846834546 3920033963938078031 n e1624084076984

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 รวม 3,382,562 โดส
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 2,663,872 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 718,690 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK