ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดีสู้โควิด คนไทย ‘ยกการ์ดสูง’ เท่าการระบาดระลอกแรก อยากฉีดวัคซีนเพิ่ม

สธ. เปิดผลสำรวจ คนไทยยกการ์ดสูง เท่าการระบาดระลอกแรก ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัย ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ฉีดไปแล้ว 7,483,083 โดส

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชน และความต้องการวัคซีน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๖๑๙

จากผลสำรวจการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 25,265 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564 พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 1 เมษายน ที่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ กลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เท่ากับช่วงการแพร่ระบาดในระลอกแรก ดังนี้

  • ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัยสูงถึง 94.8%
  • การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 88.8%
  • กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว 87.9%
  • ระวังตนเองไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่น 83%
  • รวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกต่างจังหวัดลดลง

สธ. 2

ส่วนผลสำรวจเกี่ยวกับความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่า โดยเฉลี่ยคนไทยในกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มความต้องการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 65 – 75% มีผู้ที่ตั้งใจอยากฉีดวัคซีน 56% และเปลี่ยนใจจากเดิมไม่ต้องการฉีดเป็นต้องการฉีด 21.7% ตั้งใจไม่ฉีด 13.6% และเปลี่ยนใจจากเดิมต้องการฉีดเป็นไม่ต้องการฉีด 8.7%

ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้การฉีดวัคซีนโควิด เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เตรียมพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ และกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดให้คนในประเทศกว่า 100 ล้านโดสภายในปี 2564 โดยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเสี่ยงกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนไปแล้ว 7,483,083 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 5,434,119 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 2,048,964 ราย

วัคซีน

จากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด 16 – 31 พฤษภาคม 2564 พบว่าทั้งกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 -75 จึงขอให้มาฉีดวัคซีนช่วยชาติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ เปิดประเทศเมื่อทุกคนปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ขอย้ำว่า แม้จะฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ทุกคนยังต้องเข้มมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ที่สำคัญคือ พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ดี เช่น การใช้ช้อนกลางส่วนตัว ระวังการสัมผัสบริเวณพื้นผิวต่าง ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม