ดูหนังออนไลน์
General

เช็ครายชื่อที่นี่!! ‘พลังประชารัฐ’ เปิดรายชื่อ 26 กรรมการบริหารพรรค

เช็ครายชื่อที่นี่!! “พลังประชารัฐ” เปิดรายชื่อ 26 กรรมการบริหารพรรค “บิ๊กป้อม” ครองเก้าอี้หัวหน้าพรรคเช่นเดิม ด้าน “ร.อ.ธรรมนัส” นั่งเลขาธิการพรรค

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ เริ่มเปิดประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุมแทน

จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คนพร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

พลังประชารัฐ

 • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง เนื่องจากมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 คะแนน บัตรเสีย 12 คะแนน
 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค บัตรดี 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน
 • นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค
 • นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

กรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 2. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 3. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 4. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 5. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 6. อนุชา นาคาศัย
 7. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
 8. นายสุพล ฟองงาม
 9. นายนิโรธ สุนทรเลขา
 10. นายไผ่ ลิกค์
 11. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
 12. นางประภาพร อัศวเหม
 13. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 14. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
 15. นายสุชาติ ชมกลิ่น
 16. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
 17. นายสุชาติ อุสาหะ
 18. นายรงค์ บุญสวยขวัญ
 19. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
 20. นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์
 21. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
 22. นายสมเกียรติ วอนเพียร

พลังประชารัฐ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพรรค พลังประชารัฐ ชุดใหม่ พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเป็นส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมในหลายมิติที่จะช่วยแก้ปัญหาในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ ความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง และพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเป็นคนฐานราก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พรรคพลังประชารัฐ พร้อมที่จะผนึกความร่วมมือในการปฏิบัติการทุกด้านอย่างเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตภายใต้มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม