ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ประกาศแล้ว! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม องค์กรยืนยันด่วน!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดผลจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” องค์กร ภาคธุรกิจ ระยะที่ 1 จำนวน 5,199 องค์กร รวม 476,682 คน ส่วนหน่วยงานราชการ อปท. องค์กรที่เหลือ รอประกาศรอบหน้า

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ได้จัดสรรสูงสุด 17.42% ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา องค์กรการกุศล ได้รับการจัดสรร เต็มจำนวนที่ขอเข้ามา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ประกาศ การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง

ภาคองค์กรธุรกิจ ที่ได้รับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

  • ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42 %
  • ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 %
  • ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 %
  • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

ซิโนฟาร์ม e1623998102162

ภาคธุรกิจ ที่ได้รับการจัดสรร จากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

  • ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
  • ภาคกลุ่มองค์กรการกุศล 100%
  • ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%
  • ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%

วิธีการยืนยันตัวตนกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับองค์กรที่ได้รับจัดสรร ระยะที่ 1

องค์กร และบริษัท ที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับอีเมลแจ้งรหัส ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และยืนยันสถานพยาบาล ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่องค์กร

โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้น ไปจัดสรรต่อไป

ฉีดวัคซีน 1

สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงองค์กร บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญ ของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะ และความเสี่ยงของกิจกรรม และกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564″

อ่านข่าวเพิ่มเติม