ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เอาแล้ว! ‘ดร.อนันต์’ ไบโอเทค เปิดผลทดลอง สายพันธุ์เดลต้า หนีภูมิ ซิโนแวค 2 เข็มได้

ดร.อนันต์ ไบโอเทค เปิดผลทดลอง ความสามารถยับยั้งไวรัสของวัคซีน ซิโนแวค พบ สายพันธุ์เดลต้า หนีภูมิวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มได้ ส่วนสายพันธุ์ดั้งเดิม ยังยับยั้งได้ดี

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และนักไวรัสวิทยา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “Anan Jongkaewwattana” เปิดผลการทดลองใช้เซรั่ม บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม กับความสามารถในการยับยั้งเชื้อไวรัส พบ สายพันธุ์เดลต้า หรือสายพันธุ์อินเดีย หนีภูมิซิโนแวคได้ โดยระบุว่า

สายพันธุ์เดลต้า

“ผลการทดสอบซีรั่มซิโนแวค 2 เข็มกับสไปค์สายพันธุ์เดลต้า

ข้อมูลนี้ เป็นผลการทดลองที่ผมศึกษา โดยใช้ตัวอย่างซีรั่ม ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับวัคซีน CoronaVac ของ บริษัท Sinovac ครบ 2 เข็มเป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้ตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 23 ตัวอย่าง

เปรียบเทียบความสามารถของซีรั่มจำนวนดังกล่าว ในการยับยั้งไวรัสตัวแทน ที่สร้างให้มีการแสดงออก ของโปรตีนสไปค์ของ ไวรัสโรคโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม (Wuhan) และ สายพันธุ์ B.1.617.2 (Delta) ด้วยวิธีมาตรฐานเรียกว่า Pseudovirus Neutralization assay คือ การตรวจปริมาณแอนติบอดีชนิด NAb ที่สามารถยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสตัวแทนดังกล่าว

ค่าที่อ่านได้ (แกนตั้ง) PVNT50 คือ ค่าที่สามารถเจือจางซีรั่มไป จนสามารถยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ 50% เช่น 100 จะหมายถึง ซีรั่มเจือจางไป 1 ใน 100 ยังสามารถยับยั้งได้อยู่ ถ้ามากกว่านั้น จะยับยั้งไวรัสเข้าเซลล์ได้ไม่ถึง 50%

ขณะที่ 10 จะหมายถึง ซีรั่มเจือจางไปเกิน 1 ใน 10 ก็ไม่สามารถยับยั้งไวรัสได้ 50% แล้ว สรุปแบบง่าย ๆ ก็คือ ค่ายิ่งสูงแสดงว่า แอนติบอดีชนิด Nab ที่ยับยั้งไวรัสได้ จะยิ่งเยอะ

shutterstock 1822013888 1

เมื่อนำซีรั่มมาทดสอบกับไวรัสตัวแทน ที่มีสไปค์ของสายพันธุ์ดั้งเดิม จะเห็นว่า ซีรั่มส่วนใหญ่ ยังสามารถยับยั้งไวรัสได้พอสมควร ถึงแม้ไม่สูงมาก แต่ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ตีพิมพ์มา

แต่เมื่อทดสอบกับ ไวรัสสายพันธุ์อินเดีย จะเห็นว่าระดับของ NAb ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีหลายตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจวัด NAb ได้ ซึ่งบอกว่า สไปค์ของสายพันธุ์อินเดีย สามารถหนีภูมิของ Sinovac 2 เข็ม ได้มากพอสมควรเลยทีเดียว

ผมลงค่า Convalescent ซึ่งเป็นซีรั่มของผู้ป่วยหนัก ที่พบว่า ส่วนใหญ่มี Nab ที่สูงพอ ในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ทุกชนิด เปรียบเทียบให้ดูด้วย จะเห็นว่าระดับ Nab แตกต่างกันชัดเจน

ข้อมูลนี้เป็น Data ที่ได้จากแล็บผม ซึ่งใช้ตัวอย่างอาจจะไม่มาก ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนได้ จึงอยากให้ห้องแล็บอื่น ๆ ที่มีตัวอย่างซีรั่มเยอะ ๆ ลองทดสอบดู เช่นเดียวกัน เพราะข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน การระบาดของสายพันธุ์อินเดียได้

ใจลึก ๆ ผมหวังว่าข้อมูลนี้จะไม่ถูกต้อง เพราะ ไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่ถ้าผลออกมาแบบนี้จริง ๆ”

ขณะที่ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) ได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลอง พบว่า ภูมิคุ้มกันจากวัคซีน Sinovac ที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้

โดย 95% ของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส จากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนของไวรัส (วิธี ELISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นภูมิคุ้นกัน

สำหรับการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค กับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่า 70% มีภูมิในระดับที่ยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

อ่านข่าวเพิ่มเติม