ดูหนังออนไลน์
COVID-19

จุฬาฯเปิดผลวิจัย ฉีด ‘ซิโนแวค’ 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสถึง 95%!

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม พบมีภูมิยับยั้งเชื้อได้

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) ได้ทำการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส SARS-CoV-2 ในห้องทดลอง พบว่า ภูมิคุ้มกันจากวัคซีน Sinovac ที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ มีผลช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสที่ SARS-CoV-2 ได้

โดย 95% ของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส จากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนของไวรัส (วิธี ELISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นภูมิคุ้นกัน
สำหรับการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค กับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีชีวิต หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่า 70% มีภูมิในระดับที่ยับยั้งเชื้อได้สูงกว่า 50%

ซิโนแวค 1

รายละเอียดผลวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ดังนี้

5471056 copy 1024x717 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight