ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คลัสเตอร์โรงชำแหละหมู ‘นครปฐม’ ติดเชื้อกว่า 100 ราย ดันยอดโควิดวันนี้ 130 ราย

คลัสเตอร์โรงชำแหละหมู นครปฐม ติดเชื้อกว่า 100 ราย เปิดวัดสร้างสถานที่กักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 110 คน ด้านโควิดจังหวัดนครปฐมวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 130 ราย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนครปฐม นายกเทศมนตรีตำบลตาก้อง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ วัดตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่กักตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของตำบลตาก้อง หลังพบ คลัสเตอร์โรงชำแหละหมู มีผู้ติดเชื้อกว่า 100 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 110 คน

นครปฐม1

ทั้งนี้ อำเภอเมืองนครปฐม และเทศบาลตำบลตาก้อง ได้ดำเนินจัดเตรียมสถานที่กักตัว ในระดับตำบล (Tambon Quarantine) โดยใช้ศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดตาก้อง ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์แล้ว สามารถรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ประมาณ 150 คน และในวันนี้ได้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 110 คน เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการณ์ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จ.นครปฐม วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) พบ ผู้ป่วยรายใหม่ 130 ราย พร้อมระบุว่า มีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ขณะที่ยอดรวมสะสมระลอกใหม่ จำนวน 2,582 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 30 ราย

นครปฐม2

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ อำเภอที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  • อำเภอเมือง (93 ราย)
  • อำเภอสามพราน (26 ราย)
  • อำเภอนครชัยศรี (3 ราย)

กลุ่มอายุที่พบมาก ได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ตามลำดับ

นครปฐม

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ มาจาก การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม คลัสเตอร์ในตลาด ในลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ และการติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ

  • วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่
  • จัดทำมาตรการ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์พิจารณา
  • ดำเนินการ Bubble and Seal
  • กำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม