COVID-19

โควิด ‘นนทบุรี’ 16 มิถุนายน ติดเชื้อเพิ่ม 81 ราย จากแคมป์ก่อสร้าง ครอบครัว ที่ทำงาน


โควิดนนทบุรี 16 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 81 ราย มาจากแคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ติดเชื้อในครอบครัว มีอาการ 53 ราย คิดเป็น 66% ไม่มีอาการ 28 ราย คิดเป็น 34%

โควิดนนทบุรี 16 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊ก นนทบุรีทูเดย์ รายงานสถานการณ์ โควิด ในจังหวัดนนทบุรี วันที่ 16 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 81 ราย มาจากแคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ติดเชื้อในครอบครัว

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 81 ราย จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น เพศหญิง 44 ราย เพศชาย 37 ราย โดยเป็น ต่างชาติ 5 ราย (พม่า 2 ราย และกัมพูชา 3 ราย) มีอาการ 53 ราย คิดเป็น 66% และไม่มีอาการ 28 ราย คิดเป็น 34%

โควิดนนทบุรี 16 มิถุนายน

เมื่อแยกตามภูมิลำเนา ดังนี้

 • อำเภอปากเกร็ด 31 ราย
 • อำเภอบางบัวทอง 17 ราย
 • อำเภอเมือง 14 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 7 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 7 ราย
 • อำเภอบางกรวย 5 ราย

โควิดนนทบุรี 16 มิถุนายน สาเหตุของการติดเชื้อ

สาเหตุของการติดเชื้อโควิด มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ทั้ง 81 ราย แบ่งเป็น การตรวจเชิงรุก 7 ราย ในแคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด และเชิงรับ 74 ราย ได้แก่

 • ในครอบครัว 20 ราย (ผู้สูงอายุ/ในปกครอง 11 ราย) สถานที่กักกัน 3 ราย
 • เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 51 ราย
 • รับจ้าง 10 ราย (แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 3 ราย, ก่อสร้างวัดสะพานสูง 3 ราย อื่น ๆ 4 ราย)
 • พนักงานบริษัท 6 ราย
 • รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 ราย (พนง.ไปรษณีย์ 2 ราย, โรงรับจำนำ 1 ราย, ครู 2 ราย)
 • ข้าราชการเกษียณ 1 ราย กรมวิชาการเกษตร 1 ราย
 • บุคลากรสาธารณสุข 4 ราย (พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย, ผู้ช่วยพยาบาล 1 ราย นักศึกษาเวชปฎิบัติ 2 ราย)
 • ค้าขาย จำนวน 7 ราย (ตลาดสำเพ็ง 1 ราย, ไม่ระบุ 6 ราย)
 • ขับรถ 8 ราย (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 3 ราย, แท็กซี่ 3 ราย ส่งของ 2 ราย , สอนขับรถ 1 ราย)
 • ลูกศิษย์วัด 1 ราย

โควิดนนทบุรี 16 มิถุนายน

อ่านข่าวเพิ่มเติม