Politics

‘3 พรรคร่วมรัฐบาล’ ยื่น 8 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ต่อประธานรัฐสภา


3 พรรคร่วมรัฐบาล  ยื่น 8 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อ “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ 

ที่รัฐสภา ตัวแทน 3 พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และนายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ยื่น 8 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายชินวรณ์ กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 3 พรรค มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน 8 ร่าง ประกอบด้วยร่างพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 ร่าง ได้แก่

DSC 5821 1

1. ประเด็นแก้ไขมาตราว่าด้วยสิทธิของประชาชน 4 มาตรา

2. ระบบเลือกตั้ง ให้มีส.ส.เขต 400 คน, ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

3. เรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี โดยตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี

4. ประเด็นแก้ไข มาตรา 256

5. ประเด็นการตรวจสอบการกระทำที่ผิดจริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

6. การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

ด้านนายศุภชัย กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอ 2 ประเด็นหลัก

 

1. เรื่องปากท้องของประชาชนโดยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 1 มาตรา เรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้รัฐมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าให้กับประชาชน เพราะเชื่อว่า คนไทยทุกคนควรจะต้องมีหลักประกันรายได้ที่อยู่เหนือเส้นความยากจน ซึ่งจากการคำนวณ พบว่า อยู่ที่ 36,000 บาทต่อปี ดังนั้นจะต้องบรรจุคำนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ

2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ที่กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้องระบุ ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ยุทธศาสตร์ชาติควรที่จะต้องมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ประเทศและโลก ส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา 272 เรื่องอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น พรรคภูมิใจไทยมีหลักการเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์เลยตัดสินใจนำไปร่วมเป็นร่างเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

ขณะที่นายนิกร กล่าวว่า เป็นพรรคขนาดเล็กมี ส.ส. เพียง 12 คน ในส่วนของพรรคเราได้ร่วมลงชื่อกับทุกร่าง ยกเว้นการแก้ไขมาตรา 272  เพราะมองว่า ถ้าส.ว.ไม่ลงชื่อสนับสนุนด้วยก็ไม่ผ่าน  อีกทั้งประเด็นการตัดอำนาจ ส.ว. อาจจะต้องไปทำประชามติก่อน เพราะเกี่ยวข้องกับการไปเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่

รธน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight