General

‘เพื่อไทย’ ออกแถลงการณ์กระทุ้ง แก้รัฐธรรมนูญ รื้อระบบเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ

พรรคเพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ ประกาศจุดยืน เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ รื้อระบบเลือกตั้งกลับไปใช้ 2 ใบ ตั้ง สสร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตัดอำนาจ สว. ลั่นแก้ไขทั้งฉบับ แก้ปัญหาประเทศ

พรรคเพื่อไทย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ประกาศแถลงการณ์ นโยบายและจุดยืนเดิมของพรรค ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ เป็นความจำเป็นของประเทศ ลั่นทลายกับดักที่เขียนไว้ไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

แก้รัฐธรรมนูญ

“แถลงการณ์ พรรคเพื่อไทยถึงพี่น้องประชาชน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

พรรคเพื่อไทย ขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชน ได้ทราบถึงจุดยืน และความคืบหน้า ในการขับเคลื่อนของพรรค เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนี้

1. พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้ง สสร. มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 โดยยึดถือตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายของรัฐสภา ในการพิจารณาเมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งร่างดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา วาระที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้ว

การยื่นร่างฉบับนี้ใหม่ จึงเป็นการยืนยันนโยบาย และจุดยืนเดิมของพรรค ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

2. นอกจากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ พรรคเพื่อไทยได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ควบคู่กันไปด้วยหลายเรื่อง ซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้ว เมื่อสิงหาคม 2563 โดยเลือกเอาประเด็นสำคัญ ที่เห็นว่าเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมือง และขัดหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง เช่น

2.1 แก้ไขเพื่อเพิ่ม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายเรื่อง ที่ขาดหายไป เช่น สิทธิการแสดงออก และสิทธิการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา เพิ่มสิทธิและหลักประกันของประชาชน ในการได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มเติมสิทธิของประชาชน ในการต่อต้านการกระทำรัฐประหาร เป็นต้น

2.2 การเลือกนายกรัฐมนตรีโดย สว. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรง จึงแก้ไขเพื่อตัดอำนาจ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กติกามีความเป็นธรรม และมีความเป็นประชาธิปไตย และให้การเลือกนายกรัฐมนตรี ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน

เพื่อไทย

2.3 แก้ไขระบบเลือกตั้ง ให้กลับไปใช้บัตร 2 ใบ ดังเช่นที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 เพื่อทำให้การเลือกตั้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนได้เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ และสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่งระบบนี้ ประชาชนมีความคุ้นเคย และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว

นอกจากนั้น เป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดการทำลายระบบพรรคการเมือง ให้เกิดความอ่อนแอ ไม่ทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อย เป็นเบี้ยหัวแตก จำนวนมาก และง่ายต่อการซื้อขายแจกกล้วย เหมือนที่ผ่านมา

2.4 ยกเลิกบทบัญญัติบางเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจ สว.บางเรื่อง ตามบทเฉพาะกาล และการนิรโทษกรรมแก่คณะ คสช. เพราะขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

แม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 จะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะมีกับดักที่เขียนไว้ โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลย อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยเห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2560 คือปัญหาของประเทศโดยแท้จริง จึงจำเป็นในการที่จะต้องยึดหลักการว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

พร้อมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นบางมาตรา เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คือ ความจำเป็นโดยแท้จริงของประเทศ และหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆ ขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา จะช่วยลดทอนความเสียหายให้แก่ประเทศได้

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า การเสนอญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม