ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดผลตรวจโควิด ตรัง 26,313 ราย ติดเชื้อ 1,385 ราย วันนี้ผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 24 ราย

เปิดผลตรวจโควิด ตรัง พบติดเชื้อ 1,385 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 26,313 ราย รอผลอีก 623 ราย ปิดสถานที่เสี่ยง ถึง 26 มิถุนายน วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 24 ราย หายป่วย 25 ราย

นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในการตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2 ของจังหวัดตรัง จนถึงเวลา 11.00 น.ของวันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เปิดผลตรวจโควิด ตรัง พบผู้ติดเชื้อรวม 1,385 จากการตรวจหาเชื้อโควิดทั้งหมด 26,313 ราย ซึ่งแนวโน้มลดลงตามลำดับ

เปิดผลตรวจโควิด ตรัง

นอกจากนี้ จังหวัดตรังได้ทำการตรวจหาเชื้อ SARs-COV-2 ในกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 28 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ จำนวน 514 ราย กลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) 34 ราย ทำการค้นหาเชิงรุก Active Case Finding 2 ราย แรงงานต่างด้าวที่เข้าเกณฑ์ PUI 1 ราย การตรวจก่อนผ่าตัด 16 ราย ทำให้ยังมีผู้ที่รอผลการตรวจอยู่อีก 623 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรัง มีมติออกคำสั่ง จังหวัดตรัง ที่ 2256/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยให้ปิดสถานที่ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13- 26 มิถุนายน 2564

ขณะเดียวกัน ให้จำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พร้อมห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่ม ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน และงดจัดกิจกรรมทางสังคม ทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงทุกประเภท งานมงคลสมรส พิธีกรรมโนราโรงครู

อย่างไรก็ตาม เว้นแต่เป็นการจัดงานเกี่ยวกับประเพณี พิธีทางศาสนา หรือพิธีการต่าง โดยมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยง จากการติดเชื้อ งดการจัดการแสดงคอนเสิร์ต และให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100%

ด้านแพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตรัง มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหาย จนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วในวันนี้ จำนวน 25 ราย รวมมีผู้ป่วยรักษาหายสะสม 985 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.2

ตรัง 2

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตรังวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 24 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 1,385 ราย โดยยอดผู้ป่วยสะสม ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 (1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2564) แยกตามภูมิลำเนา ดังนี้

  • อำเภอกันตัง 614 ราย
  • อำเภอเมืองตรัง 271 ราย
  • อำเภอสิเกา 168 ราย
  • อำเภอย่านตาขาว 105 ราย
  • อำเภอรัษฎา 67 ราย
  • อำเภอวังวิเศษ 54 ราย
  • อำเภอนาโยง 46 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 31 ราย
  • อำเภอปะเหลียน 22 ราย
  • อำเภอหาดสำราญ 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม