Politics

‘อนุชา’ แจงแผนกระจายวัคซีนโควิด ยันรัฐบาลอยู่ครบเทอม!

“โฆษกรัฐบาล” แจงแผนกระจายวัคซีนโควิดตามหลักเกณฑ์ “ศบค.” อาจปรับตามสถานการณ์ ย้ำหากชะลอฉีดจะให้สิทธิผู้ถูกเลื่อนตามลำดับเดิม การันตีรัฐบาลอยู่ครบเทอม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการกระจายวัคซีนโควิด-19 ว่า หลักเกณฑ์มี 4 ประเด็น คือ เมื่อมีวัคซีนมาถึงทางกระทรวงสาธารณสุข จะจัดส่งให้แต่ละจังหวัดทันทีภายหลังตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนการจัดส่งวัคซีนให้แต่ละจังหวัดจะเป็นจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนประชากร จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ ผู้ติดเชื้อ กลุ่มเฉพาะ อาชีพเสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยหากมีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนในระยะเวลานั้น ๆ ให้มีการปรับแผนเป็นรายสัปดาห์ โดยให้แต่ละจังหวัดพิจารณาจัดสรรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงจากที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้

อนุชา156641

นายอนุชา กล่าวว่า หากจำเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีนให้ยึดลำดับเดิมที่ประชาชนลงทะเบียนไว้ก่อน ไม่จำเป็นต้องให้ลงทะเบียนใหม่และทันทีที่วัคซีนมาถึงให้ทำการนัดหมายมาฉีดโดยทันทีพร้อมย้ำว่า เป้าหมายเดิมของการฉีดวัคซีนคือต้องฉีดให้กับประชาชน 50 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 และรัฐบาลจะพยายามจะพยายามจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมให้ได้ถึง 150 ล้านโดส

ทั้งนี้ ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรี จะอยู่จนครบวาระ และทำหน้าที่ในนามของรัฐบาล และร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถ ในการมุ่งมั่นเดินหน้านโยบายสำคัญต่างๆอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

ส่วนการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ ในวันที่ 18 มิถุนายนที่จังหวัดขอนแก่นนั้น พรรคพลังประชารัฐได้ทำการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และนายกรัฐมนตรี ได้กำชับการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐ จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่หลายฝ่ายเป็นกังวล

อ่านข่าวเพิ่มเติม