ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ไฟเขียว เกณฑ์เปิด ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ รับทราบแนวทาง ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ พร้อมปรับระยะเวลาฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ ขยายถึง 16 สัปดาห์ ตามสถานการณ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า วันนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณา 4 ประเด็นสำคัญ ในการควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๖๑๔ 4

1. รับทราบแนวทางการดำเนินการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พร้อมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Phuket Sandbox โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

  • เน้นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง
  • ได้รับวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนได้
  • มีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  • ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา และผู้เดินทางจากต่างประเทศเมื่อเข้ามาต้องได้รับวัคซีนก่อนอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งมีเอกสารการรับรองครบถ้วน

2. มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ สถานพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลเอกชน มีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย  โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

3. เห็นชอบแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในการกำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และ 2 ให้ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น

กก.โรคติดต่อ

4. ความก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ฉบับปรับปรุง และการออกระเบียบเปรียบเทียบความผิดฯ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค จะมีการเปรียบเทียบปรับในอัตราใหม่ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 ปรับมากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  • หากกระทำผิดครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ปรับมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การขยายเวลาวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 2 ออกไปนั้น โดยหลักการระยะห่างยังเหมือนเดิมคือ 12 สัปดาห์ แต่หากมีเหตุการณ์จำเป็นอื่นๆ เช่น การระบาด การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ที่ประชุมได้มอบให้กรมควบคุมโรค ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการในการปรับเปลี่ยนได้

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 6 ล้านโดส โดยตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2564 ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ข้อมูลล่าสุด ฉีดได้ 2,087,603 โดส รวมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน ฉีดแล้ว 6.2 ล้านโดส และภายในปี 2565 รัฐบาลมีเป้าหมายการจัดหาและกระจายวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 150 ล้านโดส

อ่านข่าวเพิ่มเติม