COVID-19

เคลียร์ปมร้อน! รพ.นมะรักษ์ กรมควบคุมโรค ลั่นการจัดสรรวัคซีน หน้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไม่ใช่ สธ.

จากกรณี โรงพยาบาลนมะรักษ์ โพสต์เฟซบุ๊ก เลื่อนฉีดวัคซีน พร้อมให้สอบถามเหตุผล ไปยัง รมว.สาธารณสุข ล่าสุด กรมควบคุมโรค ชี้แจง การจัดสรรวัคซีน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไม่ใช่ รมว.สธ.

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณี โรงพยาบาลนมะรักษ์ ให้ผู้ที่สงสัยสาเหตุของการเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปถาม รมว.สาธารณสุข ว่า อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการพิจารณาการจัดสรรวัคซีน เป็นหน้าที่ของทางพื้นที่ หรือจังหวัดนั้น ๆ พิจารณา ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของแต่ละจังหวัด

วัคซีนโควิดรพ 2.สนาม ๒๑๐๖๑๓

กรณีนี้อาจทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) ในการจัดสรรรายละเอียด ระดับโรงพยาบาล หรือศูนย์ฉีดใด ๆ เพราะรัฐมนตรีฯจะดูระดับนโยบาย และมอบหมายให้ สธ. จัดสรรให้เชิงพื้นที่ โดย คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

เช่นเดียวกับ กทม. เมื่อจัดสรรให้แล้ว กทม.ก็ไปกำหนดเป้าหมายย่อย หลัก ๆ คือผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรรัง และกลุ่มเป้าหมายอื่น ที่มีความสำคัญในพื้นที่ เช่น กลุ่มพื้นที่ระบาด หรือการฉีดให้ครู เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอม เปิดภาคเรียน เป็นต้น ส่วนกลุ่มอื่นๆ ก็มีลำดับความสำคัญลดหลั่นตามกันไป เพราะเจ้าของพื้นที่จะรู้ดีที่สุด

ในเรื่องการจัดสรรวัคซีนนั้น มีการมอบหน้าที่กันชัดเจน โดยระดับนโยบายประเทศ กำหนดการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน เน้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้าดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย อสม. ฯลฯ

จากนั้น เดือน มิถุนายน ก็ขยับมากลุ่มเป้าหมายที่สอง คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เพราะมีโอกาสป่วยแล้วรุนแรง จากนั้นก็ขยับตามความสำคัญต่าง ๆ ควบคู่กันไป

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนั้น เมื่อ สธ. ได้รับนโยบายจากรัฐบาล และ ศบค.เห็นชอบ ทางกรมควบคุมโรค ก็จะส่งมอบวัคซีนให้กลุ่มต่าง ๆ ตามที่แต่ละพื้นที่ได้มีการพิจารณา และเสนอตัวเลขความต้องการวัคซีนเข้ามา โดยวัคซีนเกือบครึ่ง จัดสรรลงพื้นที่ กทม. และมีการจัดสรรวัคซีนทั้งหมดให้แต่ละพื้นที่ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน เพื่อให้ฉีดปูพรมไปแล้ว รวมเดือนมิถุนายน จะมีวัคซีน 6.5 ล้านโดส

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

ในช่วง 2 สัปดาห์แรกนับตั้งแต่วันที่ 7-18 มิถุนายน มีการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปแล้วราว 2 ล้านโดส แบ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด 1 ล้านโดส และกทม.อีกเกือบ 1 ล้านโดส ต่อมา คือ ช่วงวันที่ 21 มิถุนายน– 2 กรกฎาคม จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น การฉีดวัคซีนให้ประชาชน จะขึ้นอยู่กับการบริหารของพื้นที่นั้น ๆ

ดังนั้น ภาพรวมการทำงานคือ สธ. จะดูภาพใหญ่ในการจัดสรรวัคซีน ซึ่งมาจากตัวเลขที่พื้นที่เสนอขึ้นมา ตามสูตร ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยพื้นที่ระบาดหนัก จะได้มากที่สุด จากนั้น จะเป็นหน้าที่ของพื้นที่ หรือจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้บริหารจัดการ สิ่งสำคัญขณะนี้ อยากให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มที่มีการจองไว้ก่อนแล้ว คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงรุนแรงหากได้รับเชื้อ

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลนมะรักษ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “นมะรักษ์ Namarak” เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ระบุว่า สืบเนื่องด้วยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการฉีดให้กับผู้ลงทะเบียน ผ่านระบบหมอพร้อมในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด สำหรับรอบวันที่ 14-20 มิถุนายน ทำให้โรงพยาบาลนมะรักษ์ฯ ไม่สามารถจัดการฉีดวัคซีนให้กับท่านที่มีการจองไว้ในช่วงดังกล่าวได้

ทั้งนี้หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใด จะได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบทางหน้าเว็บไซด์หรือเพจโรงพยาบาลเพื่อมารับการฉีดวัคซีนต่อไป

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม Call Center 02-7922333 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 22.00 น. หรือติดต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามสาเหตุความไม่พร้อมของวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง

ต่อมาเฟซบุ๊ก นมะรักษ์ Namarak ได้มีการปรับแก้ช่องทางการติดต่อสอบถามความไม่พร้อม ของวัคซีนโควิดใหม่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น “หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง”แทน

อ่านข่าวเพิ่มเติม