COVID-19

ผู้ว่าฯพังงา สั่งปิดโรงเรียนทั้งอำเภอคุระบุรี หลังคลัสเตอร์ชุมชนแพปลาติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกาศปิดโรงเรียนอำเภอคุระบุรี ทั้งอำเภอ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในพื้นที่ชุมชนแพปลา บ้านหินลาด  อำเภอคุระบุรี 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา เลขที่ 1729/2564 เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ฉบับที่ 32 ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ โดยให้มีการเรียนการสอน ระบบออนไลน์ หรือ การเรียนระบบทางไกล ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเตรียมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากพบการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอคุระบุรี ทางจังหวัดจึงตัดสินใจออกคำสั่งประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอคุระบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้

โรงเรียนคุระบุรี11

โดยขณะนี้ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมในพื้นที่ ชุมชนแพปลา บ้านหินลาด หมู่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา วันนี้ (13 มิ.ย.64) จำนวน 15 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดพังงา เพิ่มขึ้นจำนวน 97 ราย รักษาหายแล้วจำนวน 68 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 1 ราย ให้การรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 28 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ชุมชนแพปลาบ้านหินลาดจำนวน 26 ราย

พงังา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight