COVID-19

เช็คด่วน! Update รายชื่อรพ.แจ้งยกฉีดวัคซีน ตั้งแต่พรุ่งนี้ เหตุวัคซีนไม่มาตามนัด

เช็คที่นี่!! Update โรงพยาบาลเอกชน- รัฐ หลายแห่งป่วนหนัก! ทยอยออกประกาศ ขออภัย ที่ต้องเลื่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระบุชัดหลังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข  จำเป็นต้องงดฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.นี้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีหลายๆโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่างได้ออกมาประกาศ เลื่อนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบหมอพร้อม ดังนี้

วัคซีน1112

เช่นเดียวกับในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐบาล อย่าง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้ออกประกาศ ระบุว่า เรียน ผู้จองฉีดวัคซีนที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค) จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนการฉีดวัคซีนของท่านในสัปดาห์หน้า (14 – 20 มิ.ย. 2564)
ทั้งนี้หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใด จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบทาง SMS โดยเร็วที่สุด เพื่อมารับการฉีดวัคซีนต่อไป ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
หากท่านมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม Call Center หมอพร้อม 02-7922333 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น.
ปิยการุณ

โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศ เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิดทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรโควิดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด ในรอบวันที่ 14-20 มิถุนายน ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดี จำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนกับท่านที่มีการจองไว้ในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใด จะได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบทาง SMS เพื่อมารับการฉีดวัคซีนต่อไป

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

รพวิภาวดี11
 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ประกาศแจ้ง เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิดทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรโควิดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด ในรอบวันที่ 14-20 มิถุนายน ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถจะจัดการฉีดวัคซีนให้กับท่านที่มีการจองไว้ในช่วงดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใด จะได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบทาง SMS เพื่อมารับการฉีดวัคซีนต่อไป
จึงขออภัยทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้
หากท่านมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม Call Center 02-7922333 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 22.00 น.
หมายเหตุ ถ้าเป็นผู้ที่มีนัดเสาร์ที12 มิย. และอาทิตย์ที่ 13 มิย. ให้มาตามนัดหมาย
เกษมราษประชาชื่น1
เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รามคำแหง ระบุว่าเรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ผ่านระบบหมอพร้อม คิวนัดหมายในรอบวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564
ขณะนี้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ ขอให้ท่านที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงวันดังกล่าว โปรดรอประกาศยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาลฯอีกครั้ง
หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเมื่อใด จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบทันที
จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
เกษมราษ ราม

โรงพยาบาลบางโพ แจ้ง เรียน ท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้กับโรงพยาบาลบางโพ วันที่ 14-20 มิถุนายน 2564เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่จองรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน ได้โปรดกรุณารอโรงพยาบาลนัดหมายท่าน ผ่านทาง SMS ภายหลัง หากมีความคืบหน้าโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
เพื่อสงวนคู่สายสำหรับการให้บริการผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน
ขอความกรุณางดโทรเข้ามาสอบถาม โปรดติดตามข่าวสารทางช่องทางหลักเท่านั้น

บางโพ1

โรงพยาบาลเพชรเวช มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 14 -20 มิถุนายน 2564 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน หากได้รับแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการอีกครั้ง พร้อมประกาศ เรียนผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเพชรเวช สำหรับกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่านระบบหมอพร้อม ขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนที่มีการนัดตั้งแต่วันที่  14 -20 มิถุนายน 2564

ทางโรงพยาบาลมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนออกไปก่อน เนื่องจากทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด จากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่ผู้ลงทะเบียน ผ่านระบบหมอพร้อมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วจะรับแจ้งให้ท่านทราบ

โรงพยาบาลเพชรเวช

โรงพยาบาลวิภาราม ประกาศจากโรงพยาบาลวิภาราม เรื่องการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด19  โดยระบุว่า ผู้รับบริการที่ได้จองและมีชื่อในหมอพร้อม ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกในวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ขอเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปก่อน หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว จะรีบนัดเข้ามาฉีดโดยเร็ว
โรงพยาบาลวิภาราม
 โรงพยาบาลพระราม 9 มีประกาศล่าสุด เรียนผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลพระราม 9 ผ่านระบบหมอพร้อม  คิวนัดหมายในช่วงวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564  ขณะนี้โรงพยาบาลพระราม 9 กำลังรอการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ ขอให้ท่านที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงวันดังกล่าว โปรดรอประกาศยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลฯ อีกครั้ง หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางโรงพยาบาลฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทันที

พระรามเก้า

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ระบุ ประกาศ เลื่อการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม หากมีความคืบหน้าทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

สถาบันไต

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เรียนผู้เข้ารับบริการ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ขอแจ้งเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19  ตามที่โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” ในขณะนี้การจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐตามจำนวนผู้ลงทะเบียนฉีด ในระหว่างวันที่ 14 – 20 มิ.ย. 64 ได้ถูกเลื่อนออกไป จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนนัดผู้มีคิวฉีดวัคซีนในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนมาเรียบร้อยตามจำนวนแล้ว จะแจ้งกำหนดวันให้บริการแก่ทราบโดยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564

เปาโลเกษตร

โรงพยาบาลพญาไท 2  ระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน ผ่านระบบหมอพร้อม ทางโรงพยาบาลได้ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าวขออภัยมา ณ โอกาสนี้

พญาไท

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลมีคำจำเป็นต้องเลื่อนฉีดวัคซีนออกไป หลังจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ

เกษมราฎ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ขอแจ้งประกาศเลื่อนคิวการรับวัคซีน รอบวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน หากได้รับแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการอีกครั้ง
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วิชัยยุทธฺ

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ประกาศแจ้ง เรียนชี้แจงผู้ใช้บริการ เรื่องงดการรับวัคซีน COVID-19 ในวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564 เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ จึงมีความจำเป็น ต้องเลื่อนการนัดหมายท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล) รอบวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 ออกไป จนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมาตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งข่าวสาร กำหนดการให้บริการให้ทราบทันที ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564
เปาโลพหล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โพสต์ข้อความ ประกาศ!! ท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน”หมอพร้อม” และจองผ่านโรงพยาบาลสามารถติดต่อสอบถามวันและเวลาฉีดวัคซีนใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

โรงพยาบาลเพชรบุรี

อย่างไรก็ตาม รายชื่อโรงพยาบาลที่ปรากฎดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีโรงพยาบาลอีกจำนวนมาก ที่ประะกาศแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564  ดังนั้นหากประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม หรือที่โรงพยาบาล เพื่อฉีดวัคซีน น่าจะได้รับการตรวจเช็คข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ หรือวันต่อ ๆไป เพราะเชื่อว่ายังมีโรงพยาบาลอีกจำนวนมาก ที่ไม่สามารถให้การบริการฉีดวัคซีนได้ ตามที่นัดหมาย เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน เหมือนที่หลาย ๆโรงพยาบาลแจ้งไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight