ดูหนังออนไลน์
COVID-19

2 คลัสเตอร์ใหม่! ‘เขตจตุจักร-วัฒนา’ พบแคมป์ที่พักคนงาน ติดโควิด 202 คน


เพจ กรุงเทพมหานคร  แจ้งคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พบใหม่ 12 มิถุนายน 2564  เขตจตุจักร แคมป์ที่พักคนงาน JWS (J155 และ J181) ซอยเอกมัย 23 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 188 คน
ศูนย์บริการสารารณสุขและสำนักงานเขตลงสอบสวนโรค ติดตาม กักกัน และตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชาวไทย

สำนักงานเขตตรวจแคมป์และพิจารณา Bubble and Seal เขตวัฒนา แคมป์ที่พักคนงาน  บริษัท ทีฆา พบผู้ติดเชื้อ รวม 14 คน  ศูนย์บริการสารารณสุขและสำนักงานเขตลงสอบสวนโรค
ติดตาม กักกัน และตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชาวไทย Seal แคมป์ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้ง 2 คลัสเตอร์ มีแผนการควบคุมการแพร่ระบาด โดยกักกันพนักงานทั้งหมดไว้ในแคมป์ หากมีผู้ป่วยจะนำออกมาตรวจรักษาภายนอก โอกาสที่เชื้อกระจายออกสู่ชุมชนมีน้อย

กทม 1

กทม2 1

กทม3

กทม4

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight