ดูหนังออนไลน์
General

เริ่มวันนี้! เช็คเลยถนนไหน-ซอยไหน ห้ามจอดรถทุกชนิด


เช็คที่นี่ !! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ ประกาศถนนไหน-ซอยไหน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ห้ามจอดรถทุกชนิด มีผลตั้งแต่วันนี้ 
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุด ห้ามจอดรถทุกชนิดในถนนและซอย ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าและมีจำนวนยานพาหนะที่สัญญจรไปมาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทาง มีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาการจราจร และไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางการจราจร จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้เพมาสะมกับสภาพปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3, 4, 5, และ 6 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา
2. ถนนศรีวรา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และ 16.00 น. – 19.00 น.
3. ถนนอินทราภรณ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ 06.00 – 09.00 น. และ 16.00 น. – 19.00 น.
4. ซอยรามคำแหง 53 ต้้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบถึงสามแยกซอยรามคำแหง 53 ตัดซอยลาดพร้าว 112 ท้ังสองฝั่ง ตลอดเวลา
5. ซอยรามคำแหง 53 แยก 1 ท้ังสองฝั่ง ตลอดเวลา
ประกาศดังกล่าว มีผลวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
รถจอด
จอดรถ
จอดรถ1
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight