COVID-19

แคมป์ก่อสร้างปากเกร็ด ดันยอดโควิดนนทบุรีวันนี้พุ่ง 279 ราย


 คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างอำเภอปากเกร็ด ติดโควิด 194 ราย  ดันยอดติดเชื้อโควิดรวมนนทบุรีวันนี้พุ่ง 279 ราย ขณะตลาดสด ครอบครัว สถานที่ทำงาน ยังแพร่เชื้อหนัก!

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงาน ยอดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 279 ราย (แคมป์ก่อสร้าง 194 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน ตลาด ครอบครัว และสถานที่ทำงาน เพศหญิง 95 ราย  เพศชาย 184 ราย ต่างชาติ 65 ราย (พม่า 39 ราย ลาว 4 ราย และกัมพูชา 22 ราย)

ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 211 ราย
อำเภอเมือง 19 ราย
อำเภอบางใหญ่ 18 ราย
อำเภอบางบัวทอง 15 ราย
อำเภอไทรน้อย 12 ราย
อำเภอบางกรวย 4 ราย

มีอาการ 201 ราย คิดเป็น 72 %
ไม่มีอาการ 78 ราย คิดเป็น 28 %

cell virusโควิดใน ม 210611

 ความสัมพันธ์
– แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 194 ราย (เชิงรุก 137, เชิงรับ 57 ราย)
– ค้าขาย จำนวน 11 ราย (ขายไก่ หมูสด ตลาดบางใหญ่ 9 ราย , ตลาดวัดโบสถ์ดอนพรหม 1 ราย ไม่ระบุ 2 ราย)
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักตัว 10 ราย
– สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว 9 ราย
– กระเป๋ารถเมล์ สาย 18 จำนวน 1 ราย
– ข้าราชการ พยาบาล 2 ราย ทหาร 1 ราย

สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่
http://203.157.109.21/timeline/index.php
(ประมาณ 1 – 2 วัน จากวันรายงาน)
– สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้
– สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้
“ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่
https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck
” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ
ค่า CT (Cycle Threshold)
– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

นนท์ 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight