COVID-19

‘เบตง’ โควิด พุ่งพรวด 50 ราย ตำบลอัยเยอร์เวงมากสุด งดละหมาด 20 วัน

เบตง โควิด พบผู้ติดเชื้อพุ่งรวม 50 ราย เฉพาะหมู่บ้าน อัยเยอร์เวง 29 ราย เร่งตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน ด้านจังหวัดยะลา ออกประกาศงดละหมาด 20 วัน สกัดโควิดแพร่เชื้อ

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง สาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมด้วย พ.ต.อ.วงศกร เหมือนเขียว ผกก.สภ.อัยเยอร์เวง ลงพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง และโรงพยาบาลเบตง ได้เร่งทำ การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน กลุ่มหมู่บ้าน ต.อัยเยอร์เวง หลังจาก เบตง โควิด วันนี้สะสมรวม 50 ราย

เบตง โควิด

ทั้งนี้ เพื่อทำการค้นหา และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ต.อัยเยอร์เวง ที่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ 2 ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 29 ราย

นายศูภกฤตย์ ภคพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเบตง เปิดเผยว่า หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ได้สั่งการทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยทำการตรวจเชิงรุกไปกว่า 80 ราย และเมื่อวานนี้ ได้ขยายผลคัดกรอง พบอีกประมาณ 29 ราย

ขณะที่ในวันนี้ ได้ออกตรวจเชิงรุกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300-400 ราย ใน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านอัยเยอร์เวง , หมู่2 บ้าน กม.32 , หมู่ 3 บ้านกม.36 , หมู่ 4 บ้านธารมะลิ , หมู่ 5 บ้านวังใหม่ , หมู่ 6 บ้าน กม.38 , หมู่ 7 บ้านดอน , หมู่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน และ หมู่ 9 บ้านนากอ

สำหรับการเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อจะเร่งค้นหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้กว้างมากที่สุด เนื่องจากเชื้อกระจายไปได้เร็ว ยืนยันว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดยังอยู่ภายใน ต.อัยเยอร์เวง เท่านั้น และยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายไปยังตำบลอื่น

ยะลา

“อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่าได้ประมาท ช่วงนี้หากงดการเดินทางได้ ขอให้งดก่อน เพื่อไม่ให้การแพร่เชื้อขยายวงกว้างออกไปในพื้นที่อื่น ๆ”นายศูภกฤตย์ กล่าว

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดใน อ.เบตง ในวันนี้มีผู้ป่วยในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง 29 ราย ในเขตเทศบาลเมืองเบตง 19 ราย พื้นที่ ต.ยะรม 1 ราย อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 State Quarantine (SQ) 1 ราย รวม 50 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ เป็นเวลา 20 วัน หรือ 3 ครั้งของการละหมาด คือ ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกแรก และระลอกใหม่ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรม และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคได้

ยะลา1

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 86/2564 กำหนดมาตรการฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ให้งดการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ เป็นการชั่วคราวในทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ให้สัปปุรุษละหมาดดุฮ์ริ 4 รอกาอัต ที่พักอาศัยแทน เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาดร้ายแรง ถือเป็นอุปสรรคที่อนุโลม ให้งดเว้นการละหมาดวันศุกร์นั้นได้ ให้กลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ งดกิจกรรมรวมตัว (จัดโยร์)

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม