COVID-19

‘หมอรุ่งเรือง’ โพสต์ความจริงที่ต้องบอก เรื่องวัคซีนโควิด-19

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข โพสต์แจงปัญหาวัคซีน ความจริง เรื่องวัคซีนโควิด-19 เข้ามาทีละนิด แถมต้องคิดเผื่อเข็ม 2  เผยไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน แต่ต้องกระจายให้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า“ความจริง เรื่อง วัคซีนโควิด-19 เข้ามาทีละนิด แถมต้องคิดเผื่อเข็ม 2” 

• แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 หลังจากมีข่าวว่าบางจุดฉีด ไม่มีวัคซีนให้บริการโดยระบุว่า

1) วัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย ในภาพรวมจัดหามา เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน จะไม่มีประชาชนถูกละเลย ทั้งนี้ หากวัคซีนมาทีละหลัก 5-10 ล้านโดส การจัดการจะง่าย หารเอาจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ได้เลย

พบปัญหาคือ

1) วัคซีนทยอยมาเป็นหลักแสนโดสบ้าง เป็นหลัก 1 ล้านโดสเศษบ้าง และไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน แต่ต้องกระจายให้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

หมอรุ่งเรือง

• กระทรวงสาธารณสุข ต้องจัดการจากวัคซีนที่ได้รับมาอย่างจำกัด ไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม

– การบริหารจัดการ ต้องคำนึงถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เท่ากัน
– พื้นที่ที่มีการระบาดมาก ย่อมต้องการมาก พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัส ย่อมต้องการมาก

2) วัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 เข็ม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานขอให้คำนวณการให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการฉีด และจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาแต่ละล็อต หากโรงพยาบาลหนึ่งฉีดเข็ม 1 ให้ประชาชนจบในวัน

เดียว 2 พันโดส หากวันที่ต้องฉีดเข็ม 2 มีประชาชนที่ต้องมารับบริการเข็ม 1 จำนวน 1 พันโดส เท่ากับต้องฉีดรวดเดียวทั้งเข็ม 1-2 ถึง 3 พันโดส จะเกินพละกำลังไปหรือไม่ ตรงนี้ ผู้ให้บริการต้องวางแผนให้ละเอียด

2) การโจมตีเรื่องการเลื่อนการฉีด ไปถึงวัคซีนหมด ก็ต้องขอให้เข้าใจข้อจำกัดในการทำงาน

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณประชาชน ที่มารับบริการวัคซีน รวมถึงคนทำงาน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หากมีปัญหาประการใด ทางกระทรวงฯ ขอน้อมรับไว้ และหาทางแก้ไขตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม”

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง รก.11
และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight