COVID-19

เคลียร์ชัด จ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด-19 เน้นชดเชยรายได้ ความรุนแรง


จ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด-19 อนุกรรมการฯ ชี้ชัด เน้นช่วยเหลือเบื้องต้นให้เร็วที่สุด ตามระดับความรุนแรง ผลข้างเคียง พร้อมพิจารณาถึงความเป็นอยู่ในครอบครัว

นางลักษณา ศังขชาต อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เปิดเผยว่า การพิจารณา จ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด-19 จะเน้นภารกิจการช่วยเหลือเบื้องต้น และพิจารณาให้รวดเร็วที่สุด

จ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด-19

สำหรับขั้นตอนกระบวนการพิจารณา จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้พิจารณา หรือพิสูจน์ว่า ผลข้างเคียงเกิดจากวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ แต่จะดูจากเอกสารทางการแพทย์ ประวัติสุขภาพ ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา ถ้ามีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วช่วงเวลาที่เกิดอาการไม่นานเกินไป ก็พิจารณาให้หมด

ทั้งนี้ หากมีหลักฐานชัดว่า มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จัดหาโดยรัฐ ล็อตที่เท่าใด ฉีดที่ไหน อาการเกิดตอนไหน เคยมีอาการมาก่อนหน้านี้หรือไม่ อนุกรรมการฯ ก็จะวินิจฉัย โดยนอกจากดูประวัติทางการการแพทย์ ว่าเป็นอย่างไรแล้ว ยังจะพิจารณาไปบริบททางสังคม หรือเศรษฐกิจครัวเรือนด้วย

ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ ฉีดวัคซีนไปไม่นาน แล้วมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พอดูคำร้องก็เห็นชัดว่า เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้หารายได้หลัก ต้องดูแลบิดามารดา จึงพิจารณาได้ทันที ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ในส่วนของอัตราการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ทาง สปสช. มีหลักเกณฑ์กำหนดช่วงอัตราไว้อยู่แล้ว เช่น เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร อัตราจ่ายคือระหว่าง 2.4-4 แสนบาท รองลงมา เช่น อาการเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรงแต่รักษาได้ทันที ก็จะชดเชยลดหลั่นลงไปตามระดับความรุนแรงและความยาวนานต่อเนื่อง

ลักษณา ศังขชาต
ลักษณา ศังขชาต

ที่สำคัญคือ การช่วยเหลือนี้ ไม่ใช่การช่วยค่ารักษา แต่เน้นไปที่ชดเชยการขาดรายได้ เช่น ดูว่าเจ็บป่วยต้องหยุดงานหรือไม่ ขาดโอกาสการหารายได้หรือไม่ แล้วจะพิจารณาให้สอดคล้องกับแต่ละเคส สมมติถ้าอาการเล็กน้อย เป็นผื่นอยู่หลายวัน อาจจะชดเชยการหยุดงานให้วันละ 500 บาท

นอกจากนี้ หากต้องไปรักษาพยาบาลต่อเนื่อง นอนโรงพยาบาลกี่วัน ก็จะมีผลต่อการคำนวณ ก็อาจจะเพิ่มค่าพาหนะ ค่าเดินทางให้อีก หรืออาการรุนแรง แต่ได้รับการรักษา และหายอย่างรวดเร็ว ไม่มีอาการต่อเนื่องก็จะเริ่มที่ 7,000 บาท บวกวันนอนว่าอีกกี่วัน เป็นต้น

ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ของเขต 4 สระบุรี ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว 8 กรณี และจะมีคำร้องเข้ามาอีกในอนาคต ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะเร่งพิจารณาให้โดยเร็วที่สุด โดยขณะนี้จะมีการประชุมสัปดาห์ละครั้ง

ขณะที่อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น จ่ายเยียวยา แพ้วัคซีนโควิด-19 มีดังนี้

  • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท
  • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท
  • กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท

ส่วนการจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. 1330

อ่านข่าวเพิ่มเติม