COVID-19

ส.อ.ท. คว้า วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 3 แสนโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส.อ.ท.คาดได้แน่ วัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ล็อตแรก 3 แสนโดส เผยเซ็นเอ็มโอยูสั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้รวม 1 ล้านโดส

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้สั่งเข้ามา 1 ล้านโดสแรก จะมาถึงไทยในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ส.อ.ท. คาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณ 3 แสนโดส โดยจะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่ 25 มิถุนายนนี้

ซิโนฟาร์ม

ก่อนหน้านี้ ในช่วงที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำลังจัดหาวัคซีน ส.อ.ท.ได้สั่งซื้อวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้ก่อนแล้ว 1 ล้านโดส และลงนามบันทึกความตกลงเบื้องต้น หรือ MOU ร่วมกันด้วย

สำหรับวัคซีนที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรอบแรกประมาณ 300,000 โดส ส.อ.ท.จะเร่งกระจายให้กับสมาชิกโรงงานอุตสาหกรรม ที่ยื่นเรื่องแสดงความสนใจ และชำระเงินตามเกณฑ์ที่ ส.อ.ท.กำหนด เพราะวัคซีนเป็นความสมัครใจของภาคอุตสาหกรรม ที่พร้อมจะจ่ายเงินซื้อ เพื่อฉีดให้แรงงาน ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่โรงงาน

ส่วนปริมาณความต้องการอีก 700,000 โดส จะมีการสอบถามสมาชิกอีกครั้ง เพราะบางรายอาจมีพนักงานได้รับวัคซีนแล้ว เช่น พื้นที่เสี่ยง จึงต้องทบทวนตัวเลข และแจ้งกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม