COVID-19

เกาะเสม็ด ต้นแบบฉีดวัคซีน ใน รพ.สต. ฉีดครบ 100% ภายในวันเดียว

เกาะเสม็ด ต้นแบบฉีดวัคซีน ใน รพ.สต. ครั้งแรก ปูพรมฉีดครบ 100% ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ประชาชน กลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมกว่า 1,800 คน ภายในวันเดียว สร้างความเชื่อมั่นฟื้นท่องเที่ยว

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 6 และผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนบน เกาะเสม็ด ต้นแบบฉีดวัคซีน ที่ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด จ.ระยอง

เกาะเสม็ด ต้นแบบฉีดวัคซีน

ดร.สาธิตกล่าวว่า เกาะเสม็ด ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดระยอง และของประเทศไทย ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.5 ล้านคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี

ขณะนี้รัฐบาล ได้ให้การฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา รวมถึงวัคซีนได้ทยอยเข้ามา และกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้จัดสรรวัคซีนลงพื้นที่เกาะเสม็ด อย่างเร่งด่วน โดยให้ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด เป็นผู้ประสาน และลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงแรงงานต่างด้าว ที่อาศัยและทำงานบนเกาะ รวมกว่า 1,800 คน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของคนบนเกาะ รวมทั้งเรียกความเชื่อมั่น เพื่อให้สามารถเดินหน้าภาคการท่องเที่ยว และเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบนิวนอมอล ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยเร็วต่อไป

เกาะเสม็ด1

สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการฉีดแบบปูพรม ครอบคลุมทั้งคนไทยและกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยใช้พื้นที่ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นการฉีดที่ รพ.สต. ครั้งแรกของประเทศ ทำการฉีดให้เสร็จภายใน 1 วัน โดยได้ระดมสรรพกำลังทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 80 คน และกำลังหนุนจากอสม.ในพื้นที่และใกล้เคียง

การฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้ให้บริการประชาชนโดยเป็นรอบ รอบละประมาณ 30 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.หมุนเวียนรอบละ 100 คน ภายใต้กระบวนการ และขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ อาทิ จุดคัดกรอง ซักประวัติ เป็นต้น

จุดเด่นของการฉีดวัคซีนที่นี่ คือ มีพยาบาล ทำการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนถึงที่ โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้าย และเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อเนื่อง ในจุดที่นั่งอยู่ เพื่อความรวดเร็ว ลดความแออัด และเป็นระเบียบ

เกาะเสม็ด ต้นแบบฉีดวัคซีน ใน รพ.สต. ฉีด 100% ในวันเดียว

ส่วนการนัดหมายในเข็มที่ 2 ในอีกประมาณ 3 สัปดาห์ที่ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด นอกจากนี้ ได้มีการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้เตรียมเรือสปีดโบ๊ท ไว้บริเวณท่าเรือหน้าด่าน และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ สำหรับเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ที่พบอาการไม่พึงประสงค์ หลังการวัคซีน ไปยังโรงพยาบาลระยอง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เกาะเสม็ด

“การฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่ต้องจัดการคู่ขนาน กับการควบคุมโรคที่จะต้องทำคู่กัน ซึ่งการฉีดวัคซีนบนเกาะเสม็ด จะเป็นต้นแบบการฉีดวัคซีน ในพื้นที่พิเศษบนเกาะ ให้กับกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 100% ซึ่งเป็นการจัดบริการใน รพ.สต.แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างความปลอดภัย ความมั่นใจ ให้กับคนที่ทำงานบนเกาะเสม็ด และผู้เดินทาง ในการดึงนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง” ดร.สาธิตกล่าว

ในช่วงบ่าย ดร.สาธิตได้ไปเยี่ยมชมจุดให้บริการฉีดวัคซีน ของภาคเอกชน และในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีน ให้กับพนักงานกลุ่มแรงงาน เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ มีนักลงทุนและแรงงานจำนวนมาก จึงต้องมีการนำวัคซีนโควิดเข้าไปฉีด

เป้าหมาย เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รุนแรง และการเสียชีวิต เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจประเทศ

เกาะเสม็ด3

ในส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีน ของจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 ฉีดไปแล้ว 43,315 คน เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 27,742 คน เข็มที่ 2 จำนวน 15,573 คน ยอดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปผ่านระบบต่าง ๆ 79,967 คน

ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ยังได้ขอบคุณรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะถึงที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ สร้างงาน ให้กลับมาเป็นปกติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม