COVID-19

เปิดรายละเอียด ผู้ป่วยโควิด ราชบุรี 22 ราย กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง คลัสเตอร์ รง.บะหมี่

ผู้ป่วยโควิด ราชบุรี พบลามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คลัสเตอร์ รง.ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บ้านโป่ง ติดเชื้อเพิ่ม เปิดรายละเอียด 22 ราย ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โพสต์รายละเอียด ผู้ป่วยโควิด ราชบุรี 22 ราย ข้อมูลวันที่  7 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คลัสเตอร์ รง.ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยระบุว่า

ผู้ป่วยโควิด ราชบุรี

รายงานสถานการณ์ โควิด19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่ วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 22 ราย (รายที่ 869-890 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 21 ราย สัมผัสผู้ป่วยกทม. 1 ราย

รายละเอียด ผู้ป่วยโควิด ราชบุรี 22 ราย ดังนี้

‍รายที่ 869 เพศชาย 49 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 845) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

รายที่ 870 เพศหญิง 62 ปี ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้ป่วยติดเตียง (ผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 810) รักษาที่ รพ.ปากท่อ

‍รายที่ 871 เพศชาย 3 ปี ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 820) รักษาที่ รพ.ปากท่อ

รายที่ 872 เพศหญิง 41 ปี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา อาชีพ เกษตรกร (ผู้ป่วยยืนยัน กทม.) รักษาที่ รพ.บ้านคา

รายที่ 873 เพศชาย 66 ปี ต.คลองข่อย อ.โพธาราม อาชีพ ค้าขาย ขายผลไม้เคลื่อนที่ (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 844) รักษาที่ รพ.โพธาราม

‍รายที่ 874 เพศหญิง 50 ปี ต.คลองข่อย อ.โพธาราม อาชีพ ค้าขาย (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 844) รักษาที่ รพ.โพธาราม

‍รายที่ 875 เพศหญิง 24 ปี ต.คลองข่อย อ.โพธาราม อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 844) รักษาที่ รพ.โพธาราม

รายที่ 876 เพศชาย 12 ปี ต.คลองข่อย ต.โพธาราม อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 844) รักษาที่ รพ.โพธาราม

รายที่ 877 เพศชาย 3 ปี จ.นครปฐม (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 844) รักษาที่ รพ.โพธาราม

ราชบุรี

‍รายที่ 878 เพศหญิง 34 ปี ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม อาชีพ ค้าขาย (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 613) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม

รายที่ 879 เพศหญิง 17 ปี ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วย) รักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ

รายที่ 880 เพศชาย 45 ปี จ.นครปฐม อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 881 เพศชาย 38 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 882 เพศหญิงสัญชาติลาว 25 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 883 เพศชายต่างชาติ 32 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 884 เพศชายสัญชาติลาว 27 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 868) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

‍รายที่ 885 เพศหญิงสัญชาติลาว 23 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 886 เพศหญิง 48 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 843) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 887 เพศหญิง 50 ปี ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 868) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 888 เพศชาย 31 ปี ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 889 เพศหญิง 24 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 890 เพศหญิง 26 ปี ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 866) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

ผู้ป่วยโควิด ราชบุรี

ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 890 ราย สำหรับระลอกเมษายน จำนวน 839 ราย ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 235 ราย รักษาหายสะสม 637 ราย กลับบ้าน 30 ราย

วันนี้พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย รง.ในราชบุรี ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดไม่ควรรับประทานอาหาร และใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลียงการพบปะพูดคุย กับผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือเพื่อนร่วมงาน

ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน

ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัด ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกน QR code

อ่านข่าวเพิ่มเติม