ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โฆษก สธ.แจงยิบ แผนบริการวัคซีน ประชาชนจะไม่ถูกละเลย!

เข้ามาทีละนิด แถมต้องคิดเผื่อเข็ม 2 ! โฆษก สธ.แจงยิบ แผนบริการวัคซีน ยันจะไม่มีประชาชนถูกละเลย ยอมรับวัคซีนไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน ไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 หลังจากมีข่าวว่า บางจุดฉีด ไม่มีวัคซีนให้บริการโดยระบุว่า วัคซีนโควิด-19 ประเทศไทยจัดหามาเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน จะไม่มีประชาชนถูกละเลย ทั้งนี้หากวัคซีนมาทีละหลัก 5-10 ล้านโดส การจัดการจะง่าย หารเอาจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ได้เลย

แต่ปัญหาคือ วัคซีนทยอยมาเป็นหลักแสนโดสบ้าง เป็นหลัก 1 ล้านโดสเศษบ้าง และไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน แต่ต้องกระจายให้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทีมทำงานก็ต้องจัดการจากวัคซีน ที่ได้รับมาอย่างจำกัด ไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม การบริหารจัดการ ต้องคำนึงถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เท่ากัน พื้นที่ที่มีการระบาดมาก ย่อมต้องการมาก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัส ย่อมต้องการมาก

อีกหนึ่งประเด็นคือ วัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 เข็ม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานขอให้คำนวณการให้บริการ ที่ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการฉีด และจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาแต่ละล็อต หากโรงพยาบาลหนึ่งฉีดเข็ม 1 ให้ประชาชนจบในวันเดียว 2,000 โดส หากวันที่ต้องฉีดเข็ม 2 มีประชาชนที่ต้องมารับบริการเข็ม 1 จำนวน 1,000 โดส เท่ากับต้องฉีดรวดเดียวทั้งเข็ม 1-2 ถึง 3,000 โดส จะเกินพละกำลังไปหรือไม่ ตรงนี้ผู้ให้บริการต้องวางแผนให้ละเอียด

“ตอนนี้ มีการโจมตีเรื่องการเลื่อนการฉีด ไปถึงวัคซีนหมด ก็ต้องขอให้เข้าใจ ข้อจำกัดในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณประชาชน ที่มารับบริการวัคซีน รวมถึงคนทำงาน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หากมีปัญหาประการใด ทางกระทรวงฯ ขอน้อมรับไว้ และหาทางแก้ไขตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight