ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อัพเดทล่าสุด ฉีดวัคซีนโควิด ทั่วโลก 2,123 ล้านโดส คนไทยฉีดแล้ว 4.21 ล้านโดส

ฉีดวัคซีนโควิด ทั่วโลก ล่าสุด 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศเขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 57.089 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วกว่า 4.21 ล้านโดส อาการข้างเคียง 9.73%

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ข้อมูลสถิติ ฉีดวัคซีนโควิด ทั่วโลกแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้ อัตราการฉีดล่าสุด รวมกันทั่วโลกที่ 38.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฉีดวัคซีนโควิด ทั่วโลก

เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า อิสราเอล ได้ฉีดวัคซีน ครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 302 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 139 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ขณะนี้ทุกประเทศ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 57.089 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากร มากที่สุดในภูมิภาค อยู่ที่ 35.5% ของประชากร ในขณะที่อินโดนีเซีย ฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุด ที่ 29.043 ล้านโดส

ในส่วนของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,218,094 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด ในสัดส่วนกว่า 44.1% และมีอัตราการฉีดเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง อยู่ที่ 99,571 ล้านโดสต่อวัน โดยจากสถิติพบว่า อัตราการฉีดถึง 4 ล้านโดส ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ขณะที่ ข้อมูลจาก ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกัน หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่า วัคซีนทั้ง 2 ชนิด สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก โดยผู้ได้รับวัคซีนเกือบทุกราย สามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูง

ทั้งนี้ พบว่า 97.26% ของผู้ที่ฉีด วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือ 71 ใน 73 ราย และ 99.49% ของผู้ที่ฉีด วัคซีนซิโนแวค หรือ 243 ใน 263 ราย สามารถสร้างแอนติบอดี จำเพาะต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

ด้านรายงานอาการข้างเคียง หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน พบว่า

  • ไม่พบผลข้างเคียง 90.27%
  • พบผลข้างเคียง 9.73% แบ่งเป็น ปวดกล้ามเนื้อ 2.34% ปวดศีรษะ 1.73% ปวดบวมแดง บริเวณที่ฉีด 1.14% เหนื่อย อ่อนเพลีย 1.14% มีไข้ 0.77% คลื่นไส้ 0.63% ท้องเสีย 0.35% มีผื่น 0.28% ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.23% อาเจียน 0.14% และอื่น ๆ 0.98%

ฉีดวัคซีนโควิด ทั่วโลก

แผนการจัดหาวัคซีน ของประเทศไทย

  • เป้าหมาย 100 ล้านโดส ครอบคุลมประชากร 50 ล้านคน หรือ 70% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ภายในปี 2564
  • ส่งมอบแล้ว ได้แก่ ซิโนแวค 6.5 ล้านโดส ในจำนวนนี้ รัฐบาลจีนบริจาค 1 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้ากว่า 1.9 ล้านโดส
  • ทยอยส่งมอบ แอสตร้าเซนเนก้า ให้ครบ 61 ล้านโดส หรือเดือนละ ประมาณ 6-10 ล้านโดส
  • จัดหาวัคซีน ซิโนแวคเพิ่มอีก 10-15 ล้านโดส หรือทยอยส่งมอบเดือนละ 2-3 ล้านโดส
  • จัดหาวัคซีน ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส คาดส่งมอบ ไตรมาส 3/2564
  • จัดหาวัคซีน จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 5-20 ล้านโดส คาดว่าจะส่งมอบ ไตรมาส 4/2564
  • อยู่ระหว่างการจัดหา วัคซีนซิโนฟาร์ม โมเดอร์นา และสปุตนิก ไฟว์

อ่านข่าวเพิ่มเติม