COVID-19

โควิดเรือนจำ! ผู้ต้องขังเสียชีวิต 4 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 1.3 หมื่นราย

โควิดเรือนจำ! “กรมราชทัณฑ์” รายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น 91 ราย เสียชีวิต 4 ราย อยู่ระหว่างการรักษาอีก 13,008 ราย ไม่พบการแพร่ระบาดคงที่จำนวน 126 แห่ง

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดี กรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิดเรือนจำ และทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย.เวลา 16.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 91 ราย รักษาหายเพิ่ม 842 ราย เสียชีวิต 4 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 13,008 ราย ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน พบว่ามีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาดคงที่ จำนวน 126 แห่ง พบการแพร่ระบาดจำนวน 12 แห่งเท่าเดิม

ขณะนี้ ยังคงเข้มมาตรการป้องกันเชื้อ คือ อย่าให้มีการนำเชื้อเข้า เร่งดำเนินการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และระวังอย่าให้นำเชื้อจากเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดออกภายนอก โดยเฉพาะการเร่งค้นหาและคัดแยกผู้ป่วยในเรือนจำ/ทัณฑสถานที่พบการแพร่ระบาด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถคัดกรองผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ ให้ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้อีกทาง

โควิดเรือนจำ

ส่วนด้านการดำเนินการฉีดวัคซีน นายอายุตม์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในเรือนจำ/ทัณฑสถานไปแล้ว จำนวน 9 แห่ง คือ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำพิเศษพัทยา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในผู้ต้องขัง 3 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด คือ

1. กลุ่มเรือนจำสีขาวที่ไม่พบการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เรือนจำกลางเพชรบุรี จะได้รับการจัดสรรวัคซีนครบตามจำนวนผู้ต้องขังทุกคน

2. เรือนจำสีขาวที่ไม่พบการระบาดในพื้นที่สีแดง จะดำเนินการฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง (ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัว) จำนวน 19 แห่ง คือ

 1. เรือนจำจังหวัดตรัง
 2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
 3. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 4. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
 5. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
 6. เรือนจำอำเภอนาทวี
 7. เรือนจำกลางยะลา
 8. เรือนจำอำเภอทุ่งสง
 9. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
 10. เรือนจำกลางเขาบิน
 11. เรือนจำจังหวัดระนอง
 12. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
 13. เรือนจำกลางตาก
 14. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 15. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
 16. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
 17. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
 18. เรือนจำอำเภอไชยา
 19. เรือนจำอำเภอปากพนัง

3. กลุ่มที่ 3.เรือนจำที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และมีผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการยืนยันทางการแพทย์ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ซึ่งวันนี้จะเริ่มจัดสรรวัคซีน ให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง และจะพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี รวมถึงเรือนจำกลางเชียงใหม่ ที่อยู่ระหว่างการยืนยันผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้ออีกครั้ง

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีของผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 4 รายในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังที่เสียชีวิตที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 3 ราย และที่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง 1 ราย โดยทั้ง 4 ราย เป็นผู้ต้องขังในกลุ่มเปราะบาง คือ มีโรคประจำตัว เป็นโรคเบาหวาน และบางรายเป็นผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคที่สูง ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาและรักษาตามกระบวนการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตของผู้ป่วยทั้ง 4 รายไว้ได้ จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม