ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สั่งปิดโรงงาน ‘มาม่า’ บ้านโป่ง ราชบุรี พนักงานติดโควิดรวด 28 คน

ราชบุรี สั่งปิดโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ ผู้ผลิต “มาม่า” ตั้งแต่ 7-20 มิถุนายน พร้อมกักตัวพนักงาน 300 คน หลังพบติดเชื้อโควิด 28 คน

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ลงนามในหนังสือคำสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน หลังพบคนงานติดเชื้อโควิด-19 รวม 28 ราย

มาม่า

นอกจากนี้ยังให้พนักงานในอาคารแผนกอื่น (กลุ่มเสี่ยงต่ำ) ต้องมารายงานตัวที่บริษัทฯ และรับคำสั่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยให้รพ.สต.แต่ละท้องที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามอาการและให้คำแนะนำในการกักตัว

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ยังได้หารือถึงการใช้มาตรการ บับเบิลแอนด์ซีล (Bubble & Seal) ซึ่งเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างออกสู่ชุมชน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมสถานการณ์

ปิดรง.

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวว่า อ.บ้านโป่ง ร่วมกับ รพ.บ้านโป่ง และสำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านโป่ง ได้กำหนดมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของ จ.ราชบุรี จึงเข้าสอบสวนโรคเพิ่มเติม สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้ในโรงงานจำนวน 300 คน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 837 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ รวม 28 คน ในอาคารแผนกแพ็คหมี่ก๋วยเตี๋ยว

2. อำเภอได้มีคำสั่ง จพง.ควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน ให้ปิดสถานที่ของบริษัทฯ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 7-20 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้แทนบริษัทฯ ลงนามและรับทราบคำสั่งฯ

3. ให้พนักงานทุกคน ในอาคารแผนกแพ็คหมี่ก๋วยเตี๋ยว (กลุ่มเสี่ยงสูง) และคนงานต่างด้าวทุกแผนก รวมประมาณ 300 คน กักตัวภายในโรงงาน

4. อำเภอได้ประสาน บริษัท เอสซีจี ขอรับการสนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 300 หลัง เพื่อจัดทำสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ภายในบริษัทฯ

5. ให้พนักงานในอาคารแผนกอื่น (กลุ่มเสี่ยงต่ำ) ทุกคน ต้องมารายงานตัวที่บริษัทฯ และให้ไปรับคำสั่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน (HQ) ที่ รพ.สต.ท้องที่ โดยให้ รพ.สต.แต่ละท้องที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามอาการ ให้คำแนะนำการกักตัว

6. พรุ่งนี้ รพ.บ้านโป่ง ร่วมกับ สสอ.บ้านโป่ง จะเข้าดำเนินการสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพิ่มเติม และดำเนินการ swab ตรวจหาเชื้อต่อไป

7. สสอ.จะได้ประสานจังหวัดในการตรวจค้นหาเชิกรุกพนักงานในบริษัทฯ ทุกราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม