ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เข้มงวด ‘รถพุ่มพวง’ ตั้งแต่จุดรับสินค้า ถึงมือลูกค้า อ่านแนวทางปฏิบัติ ลดเสี่ยงโควิด-19

รถพุ่มพวง ต้องรู้ กรมอนามัย ย้ำคุมเข้มลดเสี่ยงโควิด-19 ตั้งแต่ จุดรับสินค้าในตลาดค้าส่ง ถึงมือผู้บริโภค ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค อ่านแนวทางปฏิบัติ ที่นี่

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ประกอบการค้าปลีก ที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้า จากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ไปจำหน่ายในชุมชน และหมู่บ้าน ในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ ที่เรียกกันว่า รถพุ่มพวง หรือรถเร่  พบว่า ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาจำหน่าย มักเป็นประเภท ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น ทำให้ผู้ซื้อ เข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน

รถพุ่มพวง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่มาจับจ่ายสินค้าจาก รถเร่ ต้องมีการคุมเข้ม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

จุดรับสินค้า ในตลาดค้าส่ง

 • ผู้ซื้อสินค้า ควรบันทึกข้อมูลการเข้า–ออก ลงทะเบียนเช็คอิน ก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์ หลังจากใช้บริการ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด
 • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
 • รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือ สัมผัสกับอาหารโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์หยิบจับ เพื่อลดการสัมผัส
 • ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลล้างมือ ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด
 • ผู้ที่อยู่ในตลาด หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในตลาดทุกคน ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ที่อยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการได้รับเชื้อโควิด-19

พาหนะ รถพุ่มพวง

 • รถเร่พุ่มพวง ต้องสะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด เช่น อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน ตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน
 • ในส่วนของเนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด มีการแยกภาชนะ จัดเก็บ และมีการปกปิด ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
 • อาหารปรุงสำเร็จ ควรบรรจุในภาชนะ ที่เหมาะสมกับอาหาร ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย
 • ควรทำความสะอาดพาหนะ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน
 • ผู้ขายต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 • หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์

ผู้บริโภค

 • ลูกค้าที่จับจ่ายสินค้าจากรถเร่ ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชน หรือแคมป์คนงาน ต้องป้องกันตนเอง เมื่อจับจ่ายสินค้า ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ซื้อขาย
 • กำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
 • ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร
 • เมื่อกลับที่พัก ให้ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ ก่อนปรุงประกอบอาหาร
 • เน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรืออุ่นให้ร้อน ก่อนกินอยู่เสมอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม