ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอนิธิพัฒน์’ เตือน!! ปอดอักเสบโควิดไม่ง่ายอย่างที่คิด

“หมอนิธิพัฒน์” ถามหากกลัวหลอดเลือดอุดตัน เพราะฉีดวัคซีนโควิดของแอสตร้า แต่ถ้าไม่ฉีดแล้วเกิดปอดอักเสบโควิดร่วมกับหลอดเลือดปอดหรือที่อวัยวะอื่นอุดตัน อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน!!

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ภาพเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยโควิดและข้อความระบุว่า ดูเหมือนเจ้าเชื้อโคโรนา-2019 นี้จะต่างจากเชื้อก่อโรคปอดอักเสบในชุมชนอื่น ตรงที่มีความชื่นชอบหลอดเลือดของปอด และหลอดเลือดทั่วตัวเป็นพิเศษ

หญิงอายุ 27 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 ได้ 30 สัปดาห์ ป่วยเป็นโควิด-19 มานาน 9 วัน เกิดปอดอักเสบเล็กน้อยต้องใช้ออกซิเจน 1 ลิตรต่อนาที มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาสูดหายใจลึก ร่วมกับไอมีเสมหะปนเลือด ตรวจค่า D-dimer ในเลือดได้ 3,000 µg/L ลักษณะทางคลินิกดังกล่าวเข้าได้กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดส่วนปลายแบบเฉียบพลัน (peripheral type acute pulmonary embolism)

เมื่อส่งตรวจซีทีสแกนดังรูป ไม่พบลิ่มเลือดชัดเจนในแขนงหลอดเลือดแดงปอดขนาดใหญ่ แต่พบบริเวณที่เป็นหย่อมสีดำ (ลูกศรขาว) กระจายอยู่ทั่วไป สันนิษฐานว่าเป็นส่วนของเนื้อปอดที่ขาดเลือด (hypoperfusion) ร่วมกับหย่อมสีขาวกระจายทั่วโดยเฉพาะบริเวณขอบนอกของเนื้อปอด สันนิษฐานว่าเป็นส่วนของเนื้อปอดที่ตายจากการขาดเลือด (pulmonary infarction) ทั้งหมดนี้ น่าจะอธิบายความผิดปกติในผู้ป่วยรายนี้ได้

ใครสนใจหาอ่านได้จากบทความเรื่อง COVID-19: Pathophysiology of Acute Disease 4. A tricompartmental model of lung oxygenation disruption to explain pulmonary and systemic pathology in severe COVID-19 ตีพิมพ์ใน Lancet Respir Med 2021 Published Online May 14, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(21)00213-7

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในระลอกนี้ ยังได้พบผู้ป่วยที่ในระหว่างรักษาปอดอักเสบโควิด เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงต้นขา 2 ราย รับปรึกษาที่เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน 1 ราย และหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 1 ราย ส่วนที่พบลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ของปอดเฉียบพลันอย่างน้อย 5 ราย

ใครที่กลัวว่าฉีดวัคซีนโควิดของแอสตร้าแล้ว อาจมีโอกาสเกิดหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งพบได้ในชาวตะวันตกแต่มีอุบัติการณ์น้อยมาก ๆ ลองมาคิดอีกด้านดูว่า แต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดปอดอักเสบโควิดร่วมกับหลอดเลือดปอดหรือที่อวัยวะอื่นอุดตัน อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน

#ปอดอักเสบโควิดไม่ง่ายอย่างที่คิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม