ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอยง’ เร่งศึกษา ฉีดวัคซีนโควิดเข็มเดียว ผู้เคยติดเชื้อโควิด เหมือนได้รับวัคซีน

“หมอยง” เร่งศึกษา ฉีดวัคซีนโควิดเข็มเดียว ผู้เคยติดเชื้อโควิด เหตุมีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อ เสมือนได้รับวัคซีนมาแล้ว ชี้ควรระบุในพาสปอร์ตวัคซีน ว่าเคยติดเชื้อมาก่อน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เร่งศึกษา ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เปรียบเหมือนการได่รับวัคซีน เพราะมีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อ หวังฉีดวัคซีนโควิดเหลือเข็มเดียว โดยระบุว่า

หมอยง

โควิด 19 วัคซีน ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน เปรียบเสมือนการได้รับวัคซีน

ถึงแม้ว่าผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน มีโอกาสติดเชื้อซ้ำ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลัง 3 – 6 เดือนไปแล้ว

การศึกษาในอิตาลี ติดตามเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม กลุ่มที่เคยติดเชื้อมาแล้ว และกลุ่มคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำ ของผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน พบว่าน้อยมาก

เปรียบเสมือนผู้ที่ติดเชื้อมาก่อน มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ เสมือนได้รับวัคซีนมาแล้ว

เมื่อดูภาพข้างล่างจะเห็นได้ชัดว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีด กับผู้ที่ติดเชื้อมาก่อน จึงมีลักษณะคล้ายกัน คือ การติดเชื้อมาก่อน สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับการฉีดวัคซีน Pfizer เมื่อติดตามไปจนครบ 1 ปี แต่ของวัคซีนติดตามสั้นกว่ามาก

ในทางตะวันตกแนะนำให้ผู้ติดเชื้อมาแล้ว ฉีดวัคซีนได้ ในช่วง 3-6 เดือนหลังติดเชื้อ ในกรณีที่มีวัคซีนมากเพียงพอ

จากข้อมูลที่เราได้เห็น และจากการศึกษาของศูนย์ ผู้ที่ติดเชื้อมาแล้ว เปรียบเสมือนได้รับวัคซีน ช่วงการติดเชื้อ ดังนั้น การจะได้รับวัคซีนอีก ขอเป็นเพียงกระตุ้น เพียงเข็มเดียวก็เพียงพอ ภูมิต้านทานจะสูงมาก เพียงพอและอยู่ยาว มากกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลให้เราต้องทำการศึกษา การให้วัคซีนเพียงเข็มเดียว ในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน

และหลายคน ยังมีข้อสงสัย เพราะต้องการได้ วัคซีน Passport ในความเป็นจริง ในพาสปอร์ต ควรจะบอกว่ามีการติดเชื้อมาก่อน และฉีดวัคซีนอีกเพียงเข็มเดียวก็น่าจะเพียงพอ มากกว่าที่จะต้องฉีดทั้ง 2 ครั้ง

หรือถ้าบางประเทศเข้มงวดต้องฉีดวัคซีน 2 ครั้ง ค่อยไปกระตุ้นก่อนเดินทางจริง ซึ่งตอนนั้นวัคซีนทางเลือกมีให้มากมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม