ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นนทบุรีประกาศ เปิด 2 ตลาดสด ขายของได้ 8 มิ.ย.นี้

 เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศพร้อมเปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติให้ขายของได้ 8 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป 

เทศบาลนครนนทบุรี แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กโดยระบุว่า ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1440 /2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 และทางเทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสาธารณูปโภค จัดระเบียบแผงลอยร้านค้าและพัฒนาความสะอาดเพื่อให้เป็นตลาดที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดนั้น

จังหวัดนนทบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันการสั่งปิดตลาดเป็นการชั่วคราว โดยอนุญาตให้เปิดตลาดทำการค้าขายเป็นการชั่วคราว และได้กำหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้เปิดจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ได้แก่ บริเวณอาคารพาณิชย์และแผงลอยตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ถนนพิบูลย์สงคราม และถนนประชาราษฎร์ ซึ่งมีข้อกำหนดว่าร้านค้าจะต้องเก็บแผงจำหน่ายสินค้าหลังเลิกขายสินค้า และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง หากร้านใดไม่ปฏิบัติตามจังหวัดนนทบุรี อาจมีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราวอีกได้

ในส่วนของ บริเวณตลาดสด โซน 1 จะต้องเก็บแผงจำหน่ายสินค้าหลังเลิกขายสินค้า และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ ไม่ปล่อยน้ำไหลลงมาบนผิวถนน ไม่วางแผงสินค้าออกมานอกแนวที่เทศบาลกำหนด แผงจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จจะต้องจัดหาสิ่งปกคลุมอาหาร

บริเวณอาคารตลาด โซน 2 จะต้องเก็บแผงจำหน่ายสินค้าหลังเลิกขายสินค้า และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ ไม่ปล่อยน้ำไหลลงมาบนทางเดิน ไม่วางแผงสินค้าออกมานอกแนวที่เทศบาลกำหนด แผงจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จจะต้องจัดหาสิ่งปกคลุมอาหาร

บริเวณอาคารตลาด โซน 3 จะต้องเก็บแผงจำหน่ายสินค้าหลังเลิกขายสินค้า และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ ไม่ปล่อยให้น้ำลงมาบนทางเดิน ไม่วางแผงสินค้าออกมานอกแนวที่เทศบาลกำหนด แผงจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จจะต้องจัดหาสิ่งปกคลุมอาหาร

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าของตลาดสดเทศบาลได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป

ขณะที่ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี แจ้งผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 102 ราย (คัดกรองเชิงรุก 19 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน ครอบครัว สถานที่ทำงาน และตลาด  เพศหญิง 57 ราย  เพศชาย 45 ราย ต่างชาติ 11 ราย (พม่า 9 ราย ลาว 1 ราย และกัมพูชา 1 ราย)
อ่านข่าวเพิ่มเติม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight