ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ม.รังสิต’ แจ้งแอสตร้าเซนเนก้าหมด ใครอยากฉีดขอให้รอไปก่อน!!

“ม.รังสิต” แจ้งข่าว “วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า” ไม่พอ คนที่จองคิว 8-12 มิถุนายนได้ฉีดซิโนแวคแทน ชี้หากประสงค์จะฉีดขอให้รอไปก่อน

มหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงวัคซีนที่จะฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ในวันที่ 8-12 มิถุนายน จากเดิมจะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็น วัคซีนซิโนแวค เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอ

โดยทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งว่า เรียน ท่านผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงวันที่ 7- 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยยืนยันให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ท่านตามที่ได้นัดหมายไว้

แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีน ทำให้มีจำนวนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการฉีดวัคซีนใหม่ ให้สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา โดย

1. ท่านที่จองคิววันที่ 7 มิถุนายน ท่านยังคงสามารถรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ตามเดิม

2. ท่านที่จองคิวระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้าเป็นซิโนแวค หากท่านสมัครใจรับวัคซีนซิโนแวค สามารถเข้ารับบริการได้ตามนัดหมายเดิมของท่าน แต่หากประสงค์จะรอรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าขอให้รอต่อไปก่อน มหาวิทยาลัยจะจัดสรรคิวให้กับท่านโดยเร็วที่สุด

3. ท่านที่จองคิวระหว่างวันที่ 13-30 มิถุนายน โปรดรอการแจ้งยืนยันข้อมูลเพื่อนัดหมายในโอกาสต่อไป ขอให้ติดตามประกาศจากเว็บไซต์หรือแฟนเพจของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยใกล้ชิด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK